Norsk Industri

Innhold

Unngå stress - øk produktiviteten

Aktuelt, HMS og IA

Publisert

Industrien har lykkes godt med sykefraværsarbeidet. Imidlertid opplever mange virksomheter sykefravær de ikke klarer å forutse eller gjøre noe med.

Ansatte får stressrelaterte plager, som gir alt fra akutt illebefinnende, tap av arbeidsglede til utbrenthet og lange sykemeldinger.

- Dette sykefraværet er kostbart for bedriften og slitsom for den enkelte. Men viktigst, det kan være mulig å forebygge, sier Pernille Vogt, fagsjef HMS og arrangør av seminaret om arbeidsrelatert stress 12. september i Oslo.

Da inviterer Norsk Industri og Abelia til kurs for å belyse arbeidslivets utfordringer til høy arbeidsbelastning og ivaretagelse av de ansatte.

OBS: Snart fullt!

> Les mer og meld deg på

> Les også: Unngå stress – øk produktiviteten (abelia.no)