Norges framtidige kraftnett

Aktuelt

Publisert

Dame på scene som holder foredrag

Fremtidens kraftnett: Martine Winsnes snakker om langsiktig utvikling av landets kraftnett. Foto: Jenny Carlsen.

Martine Winsnes er leder for langsiktig systemutvikling for Statnett. Hun holdt foredrag om utvikling av Norges kraftnett for fremtiden på konferansen Industri 2022 i Bodø

Kraftbalansen i Norge har vært et mye diskutert tema den siste tiden. Den store økningen i strømprisene overalt i landet har skapt mye frustrasjon.

Økt energibehov

For å møte den store veksten i forbruket er det behov for økt kraftproduksjon i Norge. - Vi ser et behov for økt energi, og økt effekt for å håndtere toppene. Og så har vi behov for økt tilgang på fleksibilitet for å kunne balansere systemet, sier Winsnes.

Norge trenger mer energi for å håndtere det økende forbruket. Det er også stor interesse for fornybar energi. Å kombinere disse to faktorene er en prioritet for Statnett.

- Nå er det behov for å bygge mer nett innenlands og bygge ut mer fornybar energi, som følge av et stort ønske om å øke forbruket – elektrifisering av samfunnet – legge til rette for nye grønne arbeidsplasser, forteller Winsnes.