Norsk Industri

Innhold

Kompetanse på topp på Industrikonferansen

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Industrikonferansen 2019 salen

Fullt hus! Foto: Norsk Industri

På Industrikonferansen 2019 var det kompetanse som sto på agendaen, med hele to nylanseringer: Kompetanseveikartet "Kompetanse for fremtidens industri" samt et nytt kompetansetilbud for fagarbeidere: Industrifagskolen.

Håkon Kornstad, jazzsaksofonisten som har utdannet seg til operasanger i voksen alder satte bokstavelig talt tonen for årets konferanse, som ble ledet med stø hånd av Siri Lill Mannes.

Per Holdø, Hydro Aluminium, har ledet arbeidsgruppa som har jobbet frem kompetanseveikartet. Foto: Norsk Industri

Kompetanseveikartet "Kompetanse for fremtidens industri"

Leder for organisasjonsutvikling Per Holdø, Hydro Primary Metal og Agnete Rieber-Mohn, HR-direktør, Glencore Nikkelverk AS presenterte det nye kompetanseveikartet. Dette inneholder to hovedelementer:

  • Et verktøy bedriften kan bruke for å jobbe mer strategisk med kompetanse og læring
  • Norsk Industris anbefalinger og tiltak innen kompetanse- og utdanningspolitikk

Veikartet viser også frem gode historier fra våre bedrifter som vi håper kan være til inspirasjon.

– Vi er glade for å endelig kunne presentere kompetanseveikartet. Vi håper bedriftene vil ta det i bruk, og se på det som et nyttig verktøy i arbeidet med kompetanseutvikling i bedriften, sier Anita Østro, fagsjef for kompetanse i Norsk Industri.

> Gå til www.kompetanseveikartet.no

Industrifagskolen

Som en oppfølging av frontfagsoppgjøret i 2016 fikk Norsk Industri og Fellesforbundet midler over statsbudsjettet i 2019 til utvikling og drift av en modulbasert etterutdanning på fagskolene for industrien.

- Vi er glade for at regjeringen nå blir konkret når det gjelder livslang læring. Pengene skal gå til opprettelse av nye, modulbaserte etter- og vidareutdanningstilbud ved de tekniske fagskolene. I første rekke er det industrifagene som blir tilgodesett, men senere vil også bygg og elektro kunne opprette tilsvarande tilbud, seier administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen.

Industrifagskolen ble presentert i en samtale mellom leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum og Lier-Hansen.

> Les mer her

Norges smarteste industribedrift

Smart Industri-prisen gikk i år til Tronrud Engineering. Vi gratulerer!

> Les mer her

Hvordan vil fremtiden se ut?

Matematiker og teknologiinvestor Silvija Seres gå oss et interessant innblikk i teknologien, og hvordan vi skal bli industrismarte i fremtiden. Hun la vekt på at man må sette en retning for å komme dit man vil. 

Når det gjelder fremtiden, så har Norsk Industri for andre året på rad kjørt en kampanje for å få flere ungdommer til å søke seg til teknikk og industriell produksjon (TIP) på videregående skole. Hovedpersonen i årets kampanje, Elias "Kime" Rådlund var tilstede sammen med Anders Hafreager fra Cognite for å snakke om sammenhengen mellom gaming, teknologi og industri.

> Se årets kampanjefilmer

Diskuterte fremtiden

Til slutt møttes statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i "industrisamtale" sammen med konserndirektør Irene Rummelhoff, Equinor og konsernsjef Karl-Petter Løken, Kværner.

Fremtiden for leverandørindustrien var naturlig nok et av tema, og Karl Petter Løken understrekte blant annet at langsiktige rammebetingelser fra myndighetene må være på plass for at man skal kunne utvikle sokkelen og sikre jobber. Irene Rummelhoff trakk frem potensialet innen havvind, og at dette er noe som må satses enda mer på fremover. Også karbonfangst og -lagring ble tatt opp; her jobbes det videre både fra myndighetene og industriens side.

Vi takker alle deltakere og foredragsholdere for en fin dag på Clarion Hotel The Hub!

> Se bilder fra konferansen

Industrikonferansen 2020

Neste års konferanse finner sted på Radisson Blu Scandinavia tirsdag 5. mai 2020!

Kompetanseveikartet skal bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden.