Kompetanse og bærekraft i fokus på Transport & Logistikk 2023

Publisert

To menn som står foran et par vogntog

Are Kjensli NHO LT, Jo Eirik Frøise Norsk Industri. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Årets program for Transport & Logistikk 2023 er klart. Hovedfokuset blir bærekraft, innovasjon, rekruttering og samferdselspolitikk.

Totalt er det rundt 80 foredragsholdere på programmet over konferansens to dager, 28.-29.september. Utstillingen går parallelt, men avsluttes lørdag 30. september.  
 
– Programmet er nå klart, og dette er arrangementet hvor alle med interesse for transport, logistikk og samferdsel bør glede seg til, sier prosjektleder Jo Eirik Frøise. 

 
Mye interessant for vareeiere og transportører 
Bærekraft og miljø står på programmet under åpningsdagen torsdag. Her vil en få høre fra blant annet Elkjøp, Nordico, Celsa Nordic og Posten Norge, som alle gjør spennende grep innen bærekraft. Av andre store transportkjøpere på programmet vil du kunne høre Rema, Kongsberg Defence & Aerospace, Asko og Glamox dele sin kunnskap. 
 
Den stadig økende etterspørselen etter arbeidskraft og kompetanse i bransjen er selvsagt også viet oppmerksomhet. Rekrutteringen inn på alle nivåer i logistikken er under press. Til å diskutere dette vil du møte bransjeaktører som Schenker-topp Kirsten Steenberg, NLF-direktør Geir A. Mo, NHO LTs Are Kjensli og Trond Helge Hendriksen, styreleder i Sotin. 
 
Fredag møtes både Grønt Landtransportprogram, Grønt Skipsfartprogram og Grønt Luftfartsprogram i en og samme seksjon; Grønn transport inn i fremtiden. 
 
Statsråd og transportkomiteen er på plass 
Samferdselsminister Nygård åpner konferansen sammen med administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport Are Kjensli. Samferdselspolitikk blir et bærende element under konferansen.  
 
– Den danner rammevilkårene til alle aktørene i bransjen på både transport og vareeier-siden. Transport & Logistikk er en arena som politikerne prioriterer å delta på, dette setter vi stor pris på, sier prosjektleder Jo Eirik Frøise. 
 
Medlemmene fra transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget er alle klare, og mange vil delta på hele konferansen. Flere rutinerte mediekommentatorer er også invitert, og de vil dele sine betraktninger av både debatten på konferansen, det avholdte kommune- og fylkestingsvalget og det samferdselspolitiske bildet i media generelt. 
 
Med opp mot 15 000 besøkende på messen og mange konferansedeltagere er det et stort press på hotellrom og deltagelse på festmiddagen.  
 
– Vi håper at så mange som mulig melder seg på, og oppfordrer samtidig til å gjøre det så snart som mulig for å være sikret plass, avslutter Frøise. 
 
>  Program 
>  Påmelding 
>  Info