Kommunikasjonsstudenter i praksis på Transport & Logistikk

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Fire studenter

PR, kommunikasjon og mediestudentene fra Høgskulen i Volda som jobber med Transport & Logistikk 2021. Fv: Sondre Solbakken, Sander Rusten Hauge, Anna Skogen, Trym Bergan Solli. Foto: Martin Giskegjerde / HiVolda

Fire mediestudenter fra Høgskulen i Volda (HVO) vil ha praksis under årets Transport & Logistikk-konferanse. De vil promotere konferansen gjennom sosiale medier, samt bidra med foto, film og artikler.

PR-studentene som går andre året i Volda har dette semesteret mye prosjektbasert praksis, og de skal blant annet bistå ved forskjellige konferanser som går av stabelen i høst. Først ut er denne gruppen studenter som vil være til stede under konferansen Transport & Logistikk 2021 på Gardermoen 25. og 26. oktober.

– Vi gleder oss til å dekke konferansen. Det er svært lærerikt å få en slik praksis halvveis i utdanningsløpet, forteller en engasjert Sander Hauge om praksisen sin.

Selvstendig arbeid

I forkant av konferansen har studentene levert ut pressepakke til utstillerne av konferansen. Nå gjenstår publisering av innhold som blir å se de neste to ukene på Facebook-siden til konferansen. Der har jobben vært å lage grafisk innhold og promotere i forkant av konferansen. Studentene har stått mye fritt til å gjøre det de ønsker, og har vært kreative i bruk av tekst, grafikk og video. De blir også å være til stede under konferansen. 

– Samarbeidet med studentene har for oss som arrangører vært strålende og gitt konferansen et nytt løft. Kompetansen som de innehar, er veldig nyttig – nå treffer vi våre konferansedeltagere også på nye sosiale plattformer som vi tidligere ikke har gjort. Vi har også fått positive tilbakemeldinger fra deltagere og utstillere som setter stor pris på mediepakkene som de har skreddersydd, forteller Jo Eirik Frøise, prosjektleder for Transport & Logistikk 2021.

Kommunikasjon i praksis

Kommunikasjonsstudentene fra Volda jobber i høst med flere konferanser, og bidrar mye med tekstproduksjon, video og publiseringshjelp. De skaffer seg kompetanse for å jobbe som informasjonsarbeidere, og dette er erfaring som er nyttig for enhver arbeidsplass.

– Studentene skal ut i arbeidslivet, og dette er noe vi tenker på hele tiden. Det preger måten vi underviser på – selv i teoretiske fag. Vi prøver iallfall, sier førstelektor Kristian Fuglseth ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda. 

Kommunikasjonsutdanningen ved medielinja i Volda feirer femti år i år, og denne typen praksis har preget skolen siden oppstarten. Skolen har hele tiden vært tett på praksisfeltet. 

– Samarbeid med arbeidslivet slik vi gjør gjennom Norsk Industri er avgjørende for denne tette kontakten med praksisfeltet og for at studentene skal være mest mulig selvstendige når de kommer ut i jobb. Så er det veldig moro å se hvordan de kreative studentene kommer opp med løsninger som ingen hadde tenkt på før. Norsk Industri har en modig kommunikasjonsstab som lar studentene få prøve seg. Det lærer både de og ikke minst vi veldig mye av, avslutter Fuglseth.

– Vi som arrangører av Norges største konferanse for transport -og logistikkbransjen med over 700 deltagende, gleder oss stort til å ha fire dyktige Volda-studenter som en viktig del av vårt kommunikasjons-team i slutten av oktober, avslutter Frøise.