Industri 2022 med viktige tema

Fra konferansesal

Sentrale temaer: Ole Erik Almlid diskuterer de viktigste påvirkningsfaktorene for norsk industri. Foto: Jenny Carlsen.

Industrikonferansen i Bodø. En rekke politikere, bransjesjefer og andre aktører deltar på konferansen for å opplyse om og diskutere industriens mest relevante temaer.

Åpningsforedrag: Ståle Kyllingstad holdt konferansens første foredrag. Foto: Jenny Carlsen.

Strømpriser og kraftnett, miljø og grønn energi, og den nåværende geopolitiske situasjonen og dens konsekvenser for både Norge og Europa. Disse er hovedtemaene for årets konferanse.

En viktig konferanse

Konferansen har som mål å skape et bredere bilde på kraftsituasjonen i Norge og Europa, og hvordan denne situasjonen påvirker norsk industri.

- Jeg håper og tror at vi klarer å skape en nyanse i debatten og få fram de forskjellige vinklingene, sier Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM Gruppen og styreleder i Norsk Industri. Kyllingstad holdte konferansens åpningsforedrag.

Relaterte artikler

Ungdomspolitikere besøker Mo Industripark

Norges framtidige kraftnett

Gå til konferansens egen nettside