Norsk Industri

Innhold

Hva betyr endringene i arbeidsmiljøloven for deg?

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Industriarbeider

Stortinget vedtok 22. juni 2018 endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast ansettelse og adgangen til innleie fra bemanningsforetak. I månedsskiftet november/desember kjører vi tre frokostmøter om temaet.

Stortinget vedtok 22. juni 2018 endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast ansettelse og adgangen til innleie fra bemanningsforetak. Endringene trer i hovedsak i kraft fra 1. januar 2019.

Vi ser på følgende tema:
  • presisering av hva som er fast ansettelse
  • regulering av arbeidstid – krav til innhold i den skriftlige arbeidsavtalen
  • heving av tariffavtalenivå – krav om at kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale kan inngå avtale om innleie.
Tid og sted:
  • Bergen 27. november kl. 9-11
  • Ålesund 4. desember kl. 9-11
  • Stavanger 7. desember  kl. 9-11
> Meld deg på (huk av for sted/dato i skjemaet)

Frokostmøtene er gratis.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!