Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Sitat fra tidligere deltakere på HMS-kurset

"Kurset er lagt opp meget bra, med en fin kombinasjon av nettbasert opplæring og undervisning og praktisk arbeid i plenum."

"Dette er det første HMS kurset jeg har vært på som har vært artig – dere gjør det levelig og interessant.