Norsk Industri

Innhold

Foto: WorldSkills Norge

Fagopplæring i Norsk Industri

Satsing på fagopplæring er en god investering for å møte framtidens utfordringer. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil arbeider mer selvstendig og gjøre bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å være konkurransedyktig.

Aluminium - videreutdanning

Kursform: Nettkurs
Pris medlem: Kr. 1.300,-
Pris ikke-medlem: Kr. 1.600,-


> Meld deg på

 

Målgruppe
 •  Lærlinger og praksiskandidater ved aluminium smelteverk.
 • Ansatte i administrasjon eller markedsavdeling med behov for bakgrunnskunnskap.
 • Operatører med behov for faglig påfyll.
 • Andre med behov for en innføring i aluminiumsproduksjon og elektrolyse.
Innhold

Kurset består av 4 interaktive moduler som tar for seg viktige elementer i aluminiumsproduksjon. Kurset er pedagogisk lagt opp med bilder, filmer og oppgaver underveis som gjør kurset lettfattelig og morsomt å gjennomføre.

Kurset består av følgende interaktive moduler:

 • Varmebalanse
 • Celledrift
 • Gassrens
 • reguleringsteknikk
Form

Kurset er nettbasert og gjennomføres enten individuelt eller i plenum. Det er ingen prøve til kurset

Etter fullført kurs kan deltageren skrive ut kursbevis som dokumentasjon på gjennomført kurs. Det tar ca 3 timer å gjennomføre kurset.

Automatiseringsfaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding

 

NÅR KUNNSKAP TELLER - å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Indusrti tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

Kursplattform på nett

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til vår kursplattform Summen som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner man også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset.

I tillegg får man tilgang til en e-bok med alt lærestoffet. E-boken kan lastes ned på PC/telefon/lesebrett og er tilgjengelig offline. Dersom man ønsker trykt materiell istedet for e-bok kan det bestilles for ett tillegg på kr 1.100,-. Skriv dette i såfall i kommentarfeltet på påmeldingen.

Kombiner nettkurset med bedriftsinterne samlinger

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

Kursinnhold

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg2 og Vg3 Automatiseringsfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten. Oppmelding til eksamen skjer på www.privatistweb.no.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

Innhold i kurset er:
 • Automatiserte anlegg
 • Måleteknikk (måling av turtall, trykk, temperatur, nivå og strømning)
 • Pådragsorganer og reguleringsteknikk
 • Elektriske installasjoner og elektriske motorer
 • Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og EMC
 • Mekanisk arbeid og vedlikehold
 • HMS og førstehjelp og produksjonsprosesser
 • Pneumatikk og Hydraulikk
 • Programberbare systemer (PLS)
Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå to offentlige eksamener (vg2 og vg3). Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanene for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til disse eksamenene.

Lærlinger

Lærlinger i automatiseringsfaget må bestå en offentlig eksamen i faget i forkant av den praktiske fagprøven. Dette kurset vil gi den nædvenige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Eksamen

Kurset forbereder til de offentlige eksamene som både praksiskandidater og lærlinger må bestå før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres på https://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskodene for praksiskanddater er AUT4003 og AUT4002, mens lærlinger skal opp til eksamen AUT4030.

CNC - maskineringsfaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Meld deg på


Når kunnskap teller - å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

Kursplattform på nett

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til vår kursplattform Summen som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner man også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset.

I tillegg får man tilsendt en kursperm med alt lærestoffet.

Kombiner nettkurset med bedriftsinterne samlinger

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

Kursinnhold

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 CNC Maskineringsfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

Innhold i kurset er:

 • Produskjonsprosesser og CNC-teknikk
 • Materiallære og bearbeidbarhet
 • Boring, Fresing, dreiing, Gjenging og Verktøyholdere
 • Måleverktøy og geometriske dimensjoner og toleranser
 • Tegningslesing
 • Kvalitet, forbedringsarbeid og HMS
Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Lærlinger

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kursene til Norsk Industri vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

Eksamen

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er CNC3102.

Dimensjonskontrollfaget

Kursform: Fjernundervisning
Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,- 

> Meld deg på
 
NÅR KUNNSKAP TELLER - Å LØFTE UFAGLÆRTE ANSATTE TIL FAGBREV

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

KURSPLATTFORM PÅ NETT

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til vår kursplattform Summen som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner man også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset. I tillegg får man tilsendt en kursperm med alt lærestoffet.

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Dimensjonskontrollfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

INNHOLD I KURSET ER:
 • Måleutstyr og måleteknikk
 • Geometriske dimensjoner og toleranser
 • Tegningslesing
 • Materiallære og materialprøve
 • CNC Teknikk
 • Produksjon
 • Kvalitetsarbeid og HMS
PRAKSISKANDIDATER

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

LÆRLINGER

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kursene til Norsk Industri vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

EKSAMEN

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres på privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er DKO3102.

Elektrikerfaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding

 

NÅR KUNNSKAP TELLER - å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

KURSPLATTFORM PÅ NETT

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til kursplattformen Summen som er det digitale klasserommet. Her finner en nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner en også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til din nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset.

I tillegg får man tilgang til en e-bok med alt lærestoffet. E-boken kan lastes ned på PC/telefon/lesebrett og er tilgjengelig off-line. Dersom man ønsker trykt materiell istedet for e-bok kan det bestilles for ett tillegg på kr 1.100,-. Skriv dette i såfall i kommentarfeltet på påmeldingen.

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Elektrikerfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten. Oppmelding til eksamen skjer på www.privatistweb.no.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

Innhold i kurset er:

 • Elektriske fordelingssystemer
 • Elektriske installasjoner i industri og næringsbygg
 • Varme og ventilasjon
 • Belysning
 • Elektriske motorer
 • EMC
 • Installasjon I eksplosjonsfarlige områder
 • Sikkerhetssystemer
 • Datanettverk
 • Antenneanlegg
 • Automatiserte systemer og PLS
 • HMS og førstehjelp

Praksiskanditater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå to offentlige eksamener (vg2 og vg3). Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanene for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til disse eksamenene.

Lærlinger

Lærlinger i elektrikerfaget må bestå en offentlig eksamen i faget i forkant av den praktiske fagprøven. Dette kurset vil gi den nædvenige teorien for å gå opp til denne eksamen.

EKSAMEN

Kurset forbereder til de offentlige eksamene som både praksiskandidater og lærlinger må bestå før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskodene for praksiskanddater er ELE3003 og ELE3002, mens lærlinger skal opp til eksamen ELE3030.

Farmasøytisk produksjon - yrkesteori

Pris medlem: Kr. 4.900,-
Pris ikke-medlem: Kr. 5.800,-

> Påmelding

Kurset vil gi operatører og lærlinger i farmasøytisk industri mer kunnskap om egen bransje, og vil være en god forberedelse for lærlinger og andre som skal opp til den praktiske fagprøven.

Kursene er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Kurset består av 14 kapitler og 14 oppgaver som skal sendes inn til en nettlærer.

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke et halvt år å gjennomføringen.

Kurset avsluttes med en eksamen i regi av Industriskolen.

Fagbrev

Operatører i farmasøytisk industri skal ta fagbrev i produksjonsteknikkfaget.

> Les også om Produksjonsteknikkfaget

Fiskefôr - yrkesteorikurs

Pris medlem: Kr. 4.900,-
Pris ikke-medlem: Kr. 5.800,-

> Påmelding

Kursene er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Kurset kan gjennomføres som både selvstudie og med samlinger på bedriften.

Om kurset

Kurset vil gi operatører og lærlinger i fiskefôr-industri mer kunnskap om egen bransje, og vil være en god forberedelse for lærlinger og andre som skal opp til den praktiske fagprøven.

Gjennomføringen kan startes når som helst, og i eget tempo. Det er vanlig å bruke et halvt år.

Kurset er et fjernundervisningskurs basert på kompendium og innsendingsoppgaver. Det består av 8 kapitler og 8 oppgaver som skal sendes inn til en nettlærer. Kurset kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

Kurset avsluttes med en eksamen i regi av Industriskolen.

Fagbrev

Operatører i fiskefôr-industri skal ta fagbrev i produksjonsteknikkfaget.

> Les også om Produksjonsteknikkfaget

Gjenvinningsfaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding

 

NÅR KUNNSKAP TELLER - å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

Kursplattform på nett

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til vår kursplattform Summen som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner man også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset. I tillegg får man tilsendt en kursperm med alt lærestoffet.

Kombiner nettkurs med bedriftsinterne samlinger

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

Om kurset

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Gjenvinningsfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

Innhold i kurset
 • Avfall som ressurs
 • Gjenvinningsbransjen
 • Farlig avfall
 • Avfallets kjemiske og fysiske egenskaper
 • Avfallet fra kilde til mottak
 • Gjenvinningsanlegg
 • Fra avfall til råstoff
 • Sluttbehandling
 • Bransjen fra mottak til nedstrøm
 • Drift og vedlikehold
 • Kundebehandling
 • Bedriftens kvalitets- og internkontrollsystem
 • HMS
 • Lover, forskrifter og internasjonale avtaler
 • Dokumentasjon og rapportering
 • Avfall og miljøkonsekvenser
 • Økonomiske forhold ved gjenvinningsvirksomheten
Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Lærlinger

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kursene til Norsk Industri vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

Eksamen

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres på privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er GJE3102

Grunnkurs for praksiskandidater

Pris medlem: Kr. 4.900,-
Pris ikke-medlem: Kr. 5.800,-

> Påmelding

 

Kurset er for alle som vil ta fagprøve og ønsker en repetisjon av grunnleggende ferdigheter i matematikk og fysikk før fagkurset.


Om kurset

Kurset består av tilsammen 10 moduler, hvorav 5 omhandler matematikk, 4 fysikk og 1 kjemi. Nivået tilsvarer pensum for 10. klasse. Kursene er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Nettleksjoner og interaktive moduler gir god visualisering av lærestoffet. I tillegg får du en perm med skriftlig lærestoff. Kurset har en rekke oppgaver som skal sendes inn til en nettlærer. Hver deltager får en nettlærer som følger en gjennom kurset.

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne. Kurset dekker målene i læreplanen, og har som mål å forberede deltakerne til den offentlige eksamen og/eller fagprøven i faget.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke 4-5 måneder på dette kurset.

Kurset avsluttes med en eksamen i regi av Norsk Industri.

Fagbrev

Både for den enkelte ansatte og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

Dersom en ønsker en repetisjon av grunnleggende ferdigheter i matematikk, fysikk og kjemi anbefales dette grunnkurset før en starter på fagbrev-utdanningen. Spesielt gjelder dette fagbrev i kjemiprosessfaget.

Industrimekanikerfaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding

 

NÅR KUNNSKAP TELLER - å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

Kursplattform på nett

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til kursplattformen Summen som er det digitale klasserommet. Her finner en nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner en også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til din nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset.

I tillegg får man tilgang til en e-bok med alt lærestoffet. E-boken kan lastes ned på PC/telefon/lesebrett og er tilgjengelig off-line. Dersom man ønsker trykt materiell istedet for e-bok kan det bestilles for ett tillegg på kr 1.100,-. Skriv dette i såfall i kommentarfeltet på påmeldingen.

Kombiner nettkurset med bedriftsinterne samlinger

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

Om kurset

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Produksjonsteknikkfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den offentlige eksamen. De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten. Oppmelding til eksamen skjer på www.privatistweb.no.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

Innhold i kurset er:
 • Materiallære og Materialprøving
 • Sammenføyning og annen bearbeiding
 • Sponfraskillende bearbeiding og CNC teknikk
 • Måleteknikk, Maskinelementer og vedlikehold
 • Pneumatikk og Hydraulikk
 • Elektroteknikk
 • Tegningslesing
 • HMS, Kvalitet og forbedringsarbeid
 • Produksjon og produksjonsprosesser
Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Industriskolens kurs vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Lærlinger

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Industriskolens kurs vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

Eksamen

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er IME3102.

Industrimontørfaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding

 

NÅR KUNNSKAP TELLER - å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

KURSPLATTFORM PÅ NETT

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til kursplattformen Summen som er det digitale klasserommet. Her finner en nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner en også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til din nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset.

I tillegg får man tilgang til en e-bok med alt lærestoffet. E-boken kan lastes ned på PC/telefon/lesebrett og er tilgjengelig off-line. Dersom man ønsker trykt materiell istedet for e-bok kan det bestilles for ett tillegg på kr 1.100,-. Skriv dette i såfall i kommentarfeltet på påmeldingen.

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Produksjonsteknikkfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den offentlige eksamen. De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten. Oppmelding til eksamen skjer på www.privatistweb.no.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

Innhold i kurset er:

 • Materiallære
 • Måleteknikk, Maskinelementer og vedlikehold
 • Hydraulikk og Pneumatikk
 • Elektroteknikk
 • Tegningslesing
 • HMS, Kvalitet- og forbedringsarbeid
 • Produksjon og produksjonsprosesser

Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Lærlinger

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kursene til Norsk Industri vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

EKSAMEN

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er IMO3102.

Industrirørleggerfaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding

 

NÅR KUNNSKAP TELLER - Å LØFTE UFAGLÆRTE ANSATTE TIL FAGBREV

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

KURSPLATTFORM PÅ NETT

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til vår kursplattform Summen som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner man også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset. I tillegg får man tilsendt en kursperm med alt lærestoffet.

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Industrirørleggerfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

INNHOLD I KURSET ER:

 • Materiallære
 • Sammenføyning og platebearbeiding
 • Klargjøring av maskiner og materialer
 • Isometrisk tegning
 • Rørsystemer
 • Vedlikehold og reparasjon
 • Måleverktøy
 • Hydraulikk og pneumatikk
 • Kvalitetarbeid og HMS

PRAKSISKANDIDATER

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. kurset vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

LÆRLINGER

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kurset vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

EKSAMEN

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er IRL3102.

Industrisnekkerfaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding

 

NÅR KUNNSKAP TELLER - å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

KURSPLATTFORM PÅ NETT

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til vår kursplattform Summen som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner man også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset. I tillegg får man tilsendt en kursperm med alt lærestoffet.

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Industrisnekkerfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

Innhold i kurset:

 • Materiallære
 • Produktkunnskap
 • Maskiner og verktøy
 • Vedlikehold
 • Bearbeiding av tre og møbler
 • CNC teknikk
 • Overflatebehandling
 • Tegningslesing
 • PRoduksjonsteknikk
 • Kvalitetsarbeid og HMS

Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Lærlinger

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kursene til Norsk Industri vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

EKSAMEN

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er ISN3102.

Introduksjon papirproduksjon

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding

NÅR KUNNSKAP TELLER - å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

KURSPLATTFORM PÅ NETT

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til vår kursplattform Summen som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner man også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset. I tillegg får man tilsendt en kursperm med alt lærestoffet.

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Industrisnekkerfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

Innhold i kurset:

 • Materiallære
 • Produktkunnskap
 • Maskiner og verktøy
 • Vedlikehold
 • Bearbeiding av tre og møbler
 • CNC teknikk
 • Overflatebehandling
 • Tegningslesing
 • PRoduksjonsteknikk
 • Kvalitetsarbeid og HMS

Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Lærlinger

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kursene til Norsk Industri vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

EKSAMEN

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er ISN3102.

Kjemiprosessfaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding

 

NÅR KUNNSKAP TELLER - å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

KURSPLATTFORM PÅ NETT

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til kursplattformen Summen som er det digitale klasserommet. Her finner en nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner en også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til din nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset.

I tillegg får man tilgang til en e-bok med alt lærestoffet. E-boken kan lastes ned på PC/telefon/lesebrett og er tilgjengelig off-line. Dersom man ønsker trykt materiell istedet for e-bok kan det bestilles for ett tillegg på kr 1.100,-. Skriv dette i såfall i kommentarfeltet på påmeldingen.

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg2 og Vg3 Kjemiprosessfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den offentlige eksamen. De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten. Oppmelding til eksamen skjer på www.privatistweb.no.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

Innhold i kurset er:

 • HMS og Kvalitetssikring
 • Bransjelære
 • Produksjon og vedlikehold
 • Automatiserte anlegg og flytskjema
 • Måleteknikk (måling av turtall, trykk, temperatur, nivå og strømning)
 • Reguleringsteknikk
 • Pådragsorganer
 • Roterende utstyr
 • Grunnleggende kjemi
 • Bearbeiding og blanding
 • Separasjonsmetoder
 • Gassrensing og separasjon av gassblandinger

Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Lærlinger

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kursene til Norsk Industri vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

EKSAMEN

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er KJP3102.

Kran- og løfteoperasjonsfaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding

Kurset er nettbasert og kan gjennomføres som både selvstudie og med samlinger på bedriften. Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb.

Man får tilgang til kursplattformen Summen som er det digitale klasserommet. Her finner en nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner en også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til din nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset.

Hvis ønskelig kan man kjøpe tilhørende lærebok "Sikker bruk av løfteredskap". 

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Kran- og løfteoperasjonsfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den offentlige eksamen. De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten. Oppmelding til eksamen skjer på www.privatistweb.no.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

Innhold i kurset er:

 • Løfteutstyr, bruksområder og personell
 • HMS-Risikovurdering, ulykker og ansvar
 • Lover, forskrifter og standarder
 • Definisjoner, ord og uttrykk
 • Anhuking, tyngdepunkt og løftetabeller
 • Fiberstropper
 • Kjettingredskap
 • Ståltaustropper
 • Ståltau til vinsj og endefester
 • Sjakler
 • Øyebolter, løfteører
 • Pallegaffel, tobber, transportenheter og containere
 • Åk, løftestativ, klyper, vakuum- og magnetløftere
 • Integrerte løftepunkter
 • Håndtaljer
 • Ytre miljø og farlig gods
 • Signaler og tegn, styretau
 • Sikkerhetsregler for løfteoperasjoner
 • Personløft
 • Sikkerhetsregler for mobilkraner

PRAKSISKANDIDATER

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kurset vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

LÆRLINGER

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kurs vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

EKSAMEN

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er KL03102.

Laboratoriefaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding

 

NÅR KUNNSKAP TELLER - å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

KURSPLATTFORM PÅ NETT

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til vår kursplattform Summen som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner man også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset. I tillegg får man tilsendt en kursperm med alt lærestoffet.

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Laboratoriefaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

INNHOLD I KURSET ER:

 • Matematikk
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Molekylærbiologi
 • Mikrobiologi
 • Prøvetaking
 • Statistikk
 • Kvalitetssikring
 • Analysemetoder
 • Instrumenter og utstyr

Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Lærlinger

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kursene til Norsk Industri vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

EKSAMEN

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er LAB3102..

 

Logistikkfaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding


NÅR KUNNSKAP TELLER - å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

KURSPLATTFORM PÅ NETT

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til kursplattformen Summen som er det digitale klasserommet. Her finner en nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner en også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til din nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset.

I tillegg får man tilgang til en e-bok med alt lærestoffet. E-boken kan lastes ned på PC/telefon/lesebrett og er tilgjengelig off-line. Dersom man ønsker trykt materiell istedet for e-bok kan det bestilles for ett tillegg på kr 1.100,-. Skriv dette i såfall i kommentarfeltet på påmeldingen.

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Produksjonsteknikkfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den offentlige eksamen. De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten. Oppmelding til eksamen skjer på www.privatistweb.no.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke fra 1/2 til 1 år på kurset.

Innhold i kurset er:

 • Vareflyt
 • Logistikk
 • Lagring av varer og gods
 • Interntransport
 • transport av varer og gods
 • Behandling av varer og gods ved transport
 • Dokumentasjon og klassifisering av varer og gods
 • Kvalitet- og forbedringsarbeid
 • Helse miljø og sikkerhet generelt

Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Lærlinger

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kursene til Norsk Industri vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

EKSAMEN

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er LOG3102.

Papirmaskin

Pris medlem: Kr. 1.300,-
Pris ikke-medlem: Kr. 1.600,-

> Påmelding

 

Kurset er nyttig for:

 • Lærlinger og praksiskandidater innen treforedlingsindustrien.
 • Ansatte i administrasjon eller markedsavdeling med behov for bakgrunnskunnskap.
 • Operatører med behov for faglig påfyll.
 • Andre med behov for en innføring i papirmaskinens virkemåte og papirproduksjon.

Innhold

Kurset består av 15 interaktive moduler som tar deltageren gjennom trinnene på veien frem til et ferdig papirprodukt, fra grunnleggende teori til kvalitet og kvalitetsforbedring. Kurset er pedagogisk lagt opp med bilder, filmer og oppgaver underveis som gjør kurset lettfattelig og morsomt å gjennomføre. Kurset består av følgende interaktive moduler:

 • Oversikt
 • Matte
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Papiregenskaper
 • Fiberkunnskaper
 • Tilsetningsstoffer
 • Innløpskasse
 • Vireparti
 • Skivefilter
 • Tørkeparti
 • Reguleringsstrategi
 • Produksjonsøkonomi 1
 • Produksjonsøkonomi 2
 • Kvalitet og kvalitetsforbedring

 Form

Kurset er nettbasert og gjennomføres enten individuelt eller i plenum. Det er ingen prøve til kurset. Etter fullført kurs kan deltageren skrive ut kursbevis som dokumentasjon på gjennomført kurs.

 

Plastmekanikerfaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding

NÅR KUNNSKAP TELLER - Å LØFTE UFAGLÆRTE ANSATTE TIL FAGBREV

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

KURSPLATTFORM PÅ NETT

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til vår kursplattform Summen som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner man også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset. I tillegg får man tilsendt en kursperm med alt lærestoffet.

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Plastmekanikerfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

INNHOLD I KURSET ER:

 • Kvalitet og HMS
 • Materialteknologi
 • Plastproduksjon, plastreparasjon og vedlikehold
 • Generell produksjonsteknikk

PRAKSISKANDIDATER

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kurset vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

LÆRLINGER

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kurset vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

EKSAMEN

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er PLM3102.

Platearbeiderfaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding


NÅR KUNNSKAP TELLER - å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

KURSPLATTFORM PÅ NETT

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til vår kursplattform Summen som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner man også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset. I tillegg får man tilsendt en kursperm med alt lærestoffet.

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Platearbeiderfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

INNHOLD I KURSET ER:

 • Materiallære og Materialprøving
 • Sammenføyning
 • Platebearbeiding
 • Sveiseforbindelser og sveisefeil
 • Korrosjon og varmebehandling
 • Vedlikehold og måleverktøy
 • Sponfraskillende bearbeiding og CNC
 • Tegningslesing
 • Kvalitetsarbeid og HMS

Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Lærlinger

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kursene til Norsk Industri vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

EKSAMEN

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er PLA3102.

Polymerkomposittfaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding

NÅR KUNNSKAP TELLER - Å LØFTE UFAGLÆRTE ANSATTE TIL FAGBREV

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

KURSPLATTFORM PÅ NETT

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til vår kursplattform Summen som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner man også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset. I tillegg får man tilsendt en kursperm med alt lærestoffet.

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Polymerkomposittfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

INNHOLD I KURSET ER:

 • Kvalitet og HMS
 • Materialteknologi
 • Plastlaminering og herdeprosesser
 • Generell produksjonsteknikk

PRAKSISKANDIDATER

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kurset vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

LÆRLINGER

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kurset vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

EKSAMEN

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er POM3102.

Produksjonsteknikkfaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding

NÅR KUNNSKAP TELLER - å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

KURSPLATTFORM PÅ NETT

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til kursplattformen Summen som er det digitale klasserommet. Her finner en nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner en også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til din nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset.

I tillegg får man tilgang til en e-bok med alt lærestoffet. E-boken kan lastes ned på PC/telefon/lesebrett og er tilgjengelig off-line. Dersom man ønsker trykt materiell istedet for e-bok kan det bestilles for ett tillegg på kr 1.100,-. Skriv dette i såfall i kommentarfeltet på påmeldingen.

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Produksjonsteknikkfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den offentlige eksamen. De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten. Oppmelding til eksamen skjer på www.privatistweb.no.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke fra 1/2 til 1 år på kurset.

Innhold i kurset er:

 • Produksjon og produksjonsprosessen
 • Produksjonsplanlegging
 • Prosesstyring
 • Kvalitet- og forbedringsarbeid
 • Førstelinjes vedlikehold
 • Hydraulikk og Pneumatikk
 • Elektroteknikk
 • Helse, miljø og sikkerhet

Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Lærlinger

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kursene til Norsk Industri vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

EKSAMEN

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er PRT3102.

Støperifaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding


NÅR KUNNSKAP TELLER - å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

KURSPLATTFORM PÅ NETT

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til vår kursplattform Summen som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner man også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset. I tillegg får man tilsendt en kursperm med alt lærestoffet.

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Støperifaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

Innhold i kurset:

 • Støperiteknikk
 • Maskinteknologi
 • Materialteknologi
 • Produksjonsteknikk
 • Kvalitetsarbeid og HMS

Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Lærlinger

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kursene til Norsk Industri vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

EKSAMEN

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er STF3102.

Sveisefaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding

NÅR KUNNSKAP TELLER - å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

KURSPLATTFORM PÅ NETT

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til vår kursplattform Summen som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner man også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset. I tillegg får man tilsendt en kursperm med alt lærestoffet.

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Sveisefaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

Innhold i kurset er:

 • Ulike sveisemetoder
 • Sveiseutstyr
 • Sveising i ulike materialer
 • Uregelmessigheter i sveis
 • Korrosjon og varmebehandling
 • Tegningslesing
 • Kvalitetsarbeid og HMS

Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Lærlinger

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kursene til Norsk Industri vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

EKSAMEN

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er SVE3102.

Termoplastfaget

Pris medlem: Kr. 6.200,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.400,-

> Påmelding


NÅR KUNNSKAP TELLER - Å LØFTE UFAGLÆRTE ANSATTE TIL FAGBREV

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. Norsk Industri tilbyr en helhetlig opplæring som fører frem til fagbrev.

KURSPLATTFORM PÅ NETT

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til vår kursplattform Summen som er det digitale klasserommet. Her finnes nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner man også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset. I tillegg får man tilsendt en kursperm med alt lærestoffet.

KOMBINER NETTKURSET MED BEDRIFTSINTERNE SAMLINGER

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

KURSINNHOLD

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 CNC Termoplastfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den/de offentlige eksamen(er). De offentlige eksamene arrangeres to ganger i året (juni og desember) på en videregående skole i nærheten av bedriften/kandidaten.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

INNHOLD I KURSET ER:

 • Kontroll, dokumentasjon og HMS
 • Materialteknologi og tilrettelegging
 • Plastproduksjon og videreforedling
 • Generell produksjonsteknikk

PRAKSISKANDIDATER

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Industriskolens kurs vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

LÆRLINGER

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Industriskolens kurs vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

EKSAMEN

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres påhttps://www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er TEP3102.