Norsk Industri

Innhold

Verftskonferansen

  • 7. nov 2017til 8. nov 2017
  • Ålesund

Konferansen er Maritim bransjeforenings årlige store samling.

Maritim nærings viktigste møteplass samler hvert år nesten fem hundre ledere. Ålesund er også i år valgt som arena, og som alltid er programmet fylt med meget aktuelle tema.

I år vil vi analysere offshore-skipene som ligger i opplag, hva skjer med disse? Vi vil diskutere mulighetene og truslene som asiatisk skipsbygging representerer. Flere av landene har uttalt at skipsbygging og utstyrsbransjen er områder de vil inn på. Hva betyr det for oss? For tiden satses det mye på forskning og utvikling – er innsatsen målrettet, og får vi det resultatet vi ønsker oss?

For spørsmål ta kontakt med: