Norsk Industri

Innhold

Stein Terje Moen, Norilia

Stein Terje er leder for Norilias ullstasjon på Gol. Stein Terje har jobbet på ullstasjonen siden 1988 og overtok som leder i 1998. Gol Ullstasjon er landets største og står for innsamling og klassifisering av om lag 30% av all ull i Norge.  

I tillegg er Stein Terje sauebonde og har et sterkt engasjement for alt som har med ull og sau å gjøre. Han er ofte ute blant produsenter på lokallags- eller regionale møter for å  fortelle om viktigheten av god ullkvalitet og hva produsentene kan gjøre for å oppnå og ta vare på ullkvaliteten. Han jobber også aktivt med avl og er medlem av den lokale værringen og er hver høst dommer på flere kåringer.