Norsk Industri

Innhold

Ingun Grimstad Klepp

Ingunn er en ekte ullentusiast og spreder av kunnskap om ull, klær og tekstiler. Ingun er forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet etnolog og har arbeidet i 20 år med bærekraftig forbruk og klær. Klepp har ledet mange forskningsprosjekter om ull. For tiden leder hun prosjektet KRUS, samt et prosjekt for den internasjonale ullindustrien omkring bruksfasen av tekstiler. Det siste er et ledd i arbeidet mot bedre LCA for tekstiler slik at ull kommer bedre ut i sammenligninger med andre fiber. Sammen med Tone har Ingun holdt et imponerende antall foredrag om ull og norsk ull i inn- og utland, og de to er stadig å se med kronikker og artikler for å øke bevisstheten omring klær og tekstilers betydning for helse, miljø, kulturarv, verdiskaping og demokrati. 

KRUS prosjektet har undertittel ‘Grønn vekst i hvitt gull gjennom lokalt forankrede verdikjeder’ og er er finansierte av Norges forskningsråds BIONÆR program.

Norsk ull har god krus, og dermed spenst og styrke. Prosjektet Krus ønsker å få frem kvalitetene i norsk ull gjennom kvalitetsarbeid i næringskjeden og økt kunnskap og bedret markedsføring. Krus er tverrvitenskapelig og dekker verdikjeden fra gård til gode klær. Verdikjeden ull i Norge sammenlignes i prosjektet med tilsvarende næringskjeder i noen utvalgte nordatlantiske land og med den utviklingen som har skjedd innen mat. Et av resultatene fra prosjektet er boka Strikk med norsk ull som er rykende fersk og vil være tilgjengelig på Ulldagen.