Norsk Industri

Innhold

Ulldagen 2017

  • 16. okt 2017
  • Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Tema: Økt verdiskapning i Norge med utgangspunkt i ull.

Hold av dagen! Påmeldingslenke kommer i løpet av sommeren!

Det snakkes mye om Det grønne skiftet og klima- og miljøvennlig omstilling. Det vektlegges at norsk økonomi trenger flere ben å stå på, at vekstevnen i fastlandsøkonomien vil bestemme velferdsutviklingen i Norge og at næringslivet må ta lederrollen.

Men hva er egentlig grønn vekst? Hvordan kan en overgang til og økt bruk av ull bidra til mer miljøvennlige og bærekraftige løsninger? Og hvordan får vi til økt verdiskapning i Norge med utgangspunkt i ull?

På årets Ulldag vil vi undersøke hva som egentlig menes med grønn vekst og hvorfor det er så viktig for Norge. Vi vil se på hvilke egenskaper og fordeler ull har i forhold til andre fibre og bli bedre kjent med den norske produksjonen og verdikjeden for ull. Og vi vil presentere eksempler på hvordan norske bedrifter ved å satse på ull gjennom produktutvikling og innovasjon, samarbeid og markedsføring, bidrar på nye måter til økt verdiskapning i Norge.

Konferansen er en nettverksarena for aktører fra hele næringskjeden, fra produksjon og håndverk, teknologi og design, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, politikere og presse.

Konferansen arrangeres gjennom et samarbeid mellom Norilia, Norsk Industri og Abelia.