Norsk Industri

Innhold

Tariffkonferanse om det nye regelverket i Industrioverenskomsten

  • 4. jun 2018Kl. 11:00–15:30
  • Gardermoen Thon Hotel Oslo Airport
  • Påmeldingsfrist Påmelding innen 24. mai

Norsk Industri og Fellesforbundet avholder en felles tariffkonferanse hvor vi blant annet gjennomgå de nye tariffbestemmelsene knyttet til reiseoppdrag og ansettelsesforhold.

Målgruppe: Bedriftsledere, representanter fra bedriftsledelsen og tillitsvalgte
Program: Under arbeid, sendes deltakerne

I tariffrevisjonen 2018 ble Norsk Industri og Fellesforbundet enige om nye bestemmelser for vilkår knyttet til reiseoppdrag og ansettelsesforhold. Bestemmelsene trer i kraft fra 1. november 2018. Sammen vil vi i en felles konferanse informere om bakgrunnen for endringene, og presentere partenes forståelse som skal ligge til grunn for praktiseringen av bestemmelsene.

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og forbundsleder Jørn Eggum fra Fellesforbundet vil åpne og delta på konferansen.

Norsk Industris advokater har vært rundt i Norge med informasjonsmøter om årets tariffoppgjør. I møtene har vi orientert om endringer i industrioverenskomstens VO-del om reise kost og losji. - Vi ser at dette er nyttig, og håper mange finner veien til Gardermoen, sier advokat Terje Hovet i Norsk Industri. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!