Norsk Industri

Innhold

Forebygging, håndtering og oppfølging av sykefravær

  • 23. okt 2018
  • Oslo Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27

Velkommen til seminar! Kom og lær om stress og om psykisk helse i arbeidslivet - om konsekvenser og om hvilke gode grep du kan ta.

TEMA: Stress og psykisk helse

Over 60 prosent av alt sykefravær bunner i lettere psykiske plager og muskel- og skjelettplager. Dette koster samfunnet over 50 milliarder årlig.

For våre medlemsbedrifter representerer dette ofte lange sykefravær som sjelden har en klar årsak og heller ingen adekvat virkningsfull behandling.

- Vi er opptatt av å formidle kunnskap om hva som kan forårsake slike plager, dele erfaringer om hva bedriftene kan gjøre for å forebygge, samt øke kunnskapene om hvordan myndighetene /NAV best kan bistå, sier fagsjef Pernille Vogt i Norsk Industri. 

Kom og lær om stress og om psykisk helse i arbeidslivet - om konsekvenser og gode grep. Bli oppdatert på siste nytt innen forskning på hva som fremmer et godt arbeidsmiljø og ikke minst møt bedrifter som deler sine erfaringer.  

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!