Norsk Industri

Innhold

Seminar om arbeidsmiljø og sykefravær

  • 23. okt 2018
  • Oslo Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27
  • 1000,- for medlemmer 2.500,- for ikke-medlemmer
  • Påmeldingsfrist Kun 50 plasser. Førstemann til mølla!

Lær hvordan du kan bidra til mindre frafall fra arbeidslivet- lavere sykefravær- økt produktivitet og større arbeidsglede!

Se program for seminaret lengre ned på siden!

På seminaret lærer du om hvorfor arbeidsmiljø er viktig, hva som fremmer et godt arbeidsmiljø og du får tips til hvilke konkrete tiltak som kan iverksettes i din bedrift.  

Seminaret arrangeres for medlemsbedrifter i Norsk Industri til medlemspris, kr 1000, som er inkluderer lunsj, kaffe og velkomstsnack.  Andre er også velkommen men må da betale dobbel pris. Vi har kun 50 plasser på seminaret.  Førstemann til mølla.  

Godt arbeidsmiljø kan forebygge stress og sykefravær. Godt arbeidsmiljø gir mindre grobunn for konflikter og øker produktivitet og innovasjon.  

Det eksisterer imidlertid mange misforståelser om hva arbeidsmiljø er og hva som skaper godt arbeidsmiljø. I følge Pål Molander, leder på Statens arbeidsmiljøinstitutt, bruker mange virksomheter mye tid og penger på tiltak som ikke har noen effekt på arbeidsmiljøet og på sykefraværet. Hans budskap er blant annet at det ikke er fruktkurv, fredagskake eller trening i arbeidstiden som skaper godt arbeidsmiljø. Det er derimot de forhold som har med organiseringen av – og innholdet i arbeidet å gjøre. Og det har naturligvis mye å gjøre med ledelse. Så enkelt og så vanskelig.  

- Alle vil naturligvis ha et godt arbeidsmiljø, men mange vet ikke hva som skal til for å få det, sier fagsjef Pernille Vogt i Norsk Industri, som er ansvarlig for seminaret.

Meld deg på og få svar på blant annet disse spørsmålene:  

  • Hva er godt arbeidsmiljø? 
  • Hvilke faktorer påvirker i størst grad arbeidsmiljøet? 
  • Hvordan kan du som leder forebygge sykefravær gjennom et godt arbeidsmiljø?  
  • Hva er psykisk helse ? 
  • På hvilken måte kan arbeidslivet best ta vare på ansatte som sliter psykisk? 
  • Hva skjer, rent fysiologisk, med kroppen og hjernen når du over lang tid ikke har det bra?
PROGRAM

08:30 Registrering - kaffe og litt å bite i

09:00 Velkommen
Hva er psyko-sosialt arbeidsmiljø, hvorfor er det viktig og hvordan kan vi skape gode helsefremmende arbeidsplasser?

09:10 Hvilke utfordringer opplever bedriftene? To bedrifter forteller om egne erfaringer
Daglige utfordringer og opplevde trender (økning i antallet ansatte med lettere psykiske plager/ diffuse plager/ stress). Hvordan jobber vi? Eksempler på praktiske og strategiske grep

10:00 Godt arbeidsmiljø er helsefremmende
Hva vet vi fra forskningen om hvilke psykososiale og organisatoriske arbeidsfaktorer som påvirker ansattes helse og sykefravær? Hvordan kan virksomheten påvirke disse faktorene og dermed forebygge helseplager og sykefravær? Ved forsker Live Bakke Finne, Statens Arbeidsmiljøinstitutt

10:20 Tid til spørsmål

10:30 Pause

10:45 Vi har alle en psykisk helse - hva kan vi gjøre for å hjelpe og støtte de som sliter?
Innlegg ved Rådgiver i NAV Rune Skjefstad, (utdrag av kurspakken "sees i morgen")

11:45 Lunsj-tapas

12:30 Presentasjon av prosjektet HelseIArbeid

12:45 Hva skjer med kroppen og hjernen når vi ikke har det bra?
Om fysiske og psykiske mekanismer som påvirker oss alle i det daglige og som av og til kan sette oss ut av spill. Ved Vibeke C. Hammer, daglig leder for Ansvarlig Helse, mentaltrener og lederutvikler og Kjersti Hjelle, lege og arbeidsmedisiner.

13:30 Pause

13:45 Gruppediskusjon
Gitt det vi har lært og hørt så langt i dag, hvilke tiltak vil ha effekt hos oss?

14:35 Plenumsdiskusjon
Hva trengs for å komme videre på egen arbeidsplass?

14:50 Oppsummering og avslutning

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!