Norsk Industri

Innhold

Stressede ansatte? Gjør noe med det!

  • 12. sep 2017
  • Oslo Næringslivets hus, Middelthuns gate 27
  • GRATIS - kun for medlemmer i Abelias og Norsk Industri

Arbeidsglede og engasjement fremmer produktivitet og lønnsomhet. Sykefravær og mistrivsel koster mye og kan ofte forebygges.

Kurset er fulltegnet! Nye påmeldte settes på venteliste.

Registrering og kaffe fra 09.30
Tid: 10.00 til 15.00
Sted: Næringslivets hus, møterom Gustav Vigeland 2 
Målgruppe: ledere, H-R og HMS-ansvarlige

Norsk Industri og Abelia inviterer til kurs for å belyse arbeidslivets utfordringer til høy arbeidsbelastning og ivaretagelse av de ansatte.

Hvordan kan vi utvikle en bedriftskultur og ledere som lykkes med å utløse den enkelte arbeidstakers ressurser? Hvordan skape arbeidsglede, økt produktivitet, og samtidig forebygge stress og håndtere medarbeidere som sliter?

På kurset ønsker vi å gi deg og bedriften:
  • Ny kunnskap om arbeidsrelaterte plager og menneskelige mekanismer.
  • Kjennetegn på negativt stress og mistrivsel. Hvordan kan vi avdekke om noen er i faresonen?
  • Konkrete verktøy til deg som leder, HR-leder og medarbeider, i arbeidet med å forebygge og håndtere arbeidsrelatert stress, og drive god medarbeiderutvikling.
Program

09.30 Registrering - kaffe og litt å bite i

10:00 Velkommen
ved Pernille Vogt, fagsjef HMS i Norsk Industri og Gro Lundberg, fagsjef HMS i Abelia

10.10 Fakta og trender
Hva sier forskningen om effekter av det moderne arbeidslivet og om veksten i arbeidsrelaterte lidelser? v/ Runar Heggen, daglig leder Teamwork AS

10.20: Hvilke utfordringer opplever bedriftene? 

  • Kjersti Saltnes, HSE manager FMC: Omstilling og opplevde effekter hos ansatte.
  • Arve Martin Husevåg, HSE manager Marine Harvest: Om ledelse og stress.
  • Hilde Midtbø, Adm. Leder Teknova: Om lederutvikling og medarbeiderutvikling

10.50    Pause

11.05  Hvordan skape en bedriftskultur
- som forebygger arbeidsrelatert stress, og samtidig opprettholde lønnsomhet og arbeidsglede? Hvordan kan ledere avdekke at en ansatt sliter, og hvordan går du som leder frem for å håndtere utfordringen?  v/Vibeke C. Hammer eier av Ansvarlig Helse

12.00    Lunsj

12.45  Workshop
Hva kan arbeidsplassen gjøre? Lederrollen. Hva kan HR bidra med. Presentasjon og diskusjon.

13.45  Pause

14.00  Hvordan lykkes med ledelse og godt medarbeiderskap
Presentasjon av enkle og effektive verktøy til virksomheten v/ Runar Heggen, daglig leder Teamwork AS

14.30  Workshop. Utkast til handlingsplan for egen virksomhet

15.00 Slutt


> På arbinn.nho.no finner du mer informasjon om konflikter og stress

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: