Norsk Industri

Innhold

Har du tenkt over hvor mange næringer som har utspring i Kunst- og håndverksfaget? Og hva håndverket har å si for skaperevnen i fremtidens Norge? Norsk Industri er medarrangør på denne konferansen som tar for seg nettopp dette!

I samarbeid med Utdanningsforbundet inviterer NHO Handel, Abelia, NHO Mat og Drikke, Norsk Industri, NHO, Yrkesfag 2020, Norges Husflidsforbund og Oslo Håndverk- og Industriforening til en utdannings- og næringspolitisk konferanse som setter kunst- og håndverksfaget på dagsorden.

Det er bred politisk enighet om å styrke kunst- og håndverksfagene gjennom hele grunnopplæringen. Skolen og næringslivet må bidra til dette sammen. På konferansen vil vi synliggjøre og diskutere betydningen av fagene i forhold til utvikling av skolen, samfunnet og næringslivet.

Tid: 9. juni kl. 9-13

Velkommen!