Norsk Industri

Innhold

Sikkerhetsforums årskonferanse er en viktig møteplass og diskusjonsarena for spørsmål om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsarenaen.

Årets konferanse går av stabelen torsdag 8. juni og har tittelen «Læretid – om læring og tiltak i petroleumsvirksomheten».

Læring er viktig på alle nivå i næringen, på systemnivå, på bransjenivå og på fag- og individnivå.

Men hvordan lærer vi? Og hva har vi lært?

Om Sikkerhetsforum

Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land. Norsk Industri er representert i forumet.

> Les mer om Sikkerhetsforum