Norsk Industri

Innhold

Kurs

Publisert

Sikkerhetsdagene

Under samme tak tilbyr Ifea ulike kurstema innen sikkerhet og forskrifter.

Dette kurset er utsatt fra 3.-4. mai.

Sikkerhet i maskiner og maskinanlegg

Kurset er en videreutvikling av tidligere IFEA kurs om sikkerhet i maskiner. Formålet med kurset er å gi innsikt i hvilket regelverk som gjelder for maskiner og maskinanlegg og deres integrasjon i produksjonsanlegg. Det vil bli presentert metodikk og løsninger basert på Forskrift om maskiner (Maskindirektivet 2006/42/EC).

> Les mer og meld deg på

Lysbuesikkerhet

De årlige rapporter fra DSB (Elsikkerhetsavdelingen) viser at det fortsatt er faglig personell som blir skadet av lysbuer i elektriske fordelingsanlegg. Olje og gassanlegg, industri og skip har ofte høye kortslutningsytelser. Dette i kombinasjon med (lang) utkoblingstid fører til høy lysbueenergi. Også i landbasert industri, energiforsyning og elektriske anlegg i store bygg kan en finne høye lysbueenergier.

Med dette seminaret ønsker vi å belyse mekanismene som skaper en lysbue og hvordan kan man forhindre at det skjer. Hvordan kan man beregne og redusere energinivået og hva er krav til bekledning.

> Les mer og meld deg på

NEK 410 Maritime elektriske anlegg

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg en god overordnet forståelse av krav beskrevet i FME, samt ha en god forståelse av de metoder som er beskrevet i NEK 410 for å oppfylle forskriftens krav (FME). Dette kurset vil også gi god kunnskap om de krav og utfordringer som idag ligger til grunn for å oppnå et forsvarlig jordingssystem og EMC for elektriske installasjoner.

> Les mer og meld deg på

NEK 420 Ex grunnleggende

Kurset omfatter informasjon om DSB, deres regelverk og rolle i forbindelse med elektriske anlegg i EX-områder. I tillegg er ATEX-direktiver, gjeldende forskrifter, normer for elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder en del av fagplanen. En del av kurset omhandler eksplosjonsfarlige gasser, væsker og damps egenskaper. Sentralt er også en innføring i prosjektering og arbeid i eksplosjonsfarlige områder.

> Les mer og meld deg på