Norsk Industri

Innhold

Seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall

  • 8. mai 2018
  • Oslo Miljødirektoratet på Helsfyr

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer i samarbeid et seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet.

Hensikten med seminaret er å belyse miljørelevante problemstillinger, og å være en arena for dialog mellom Miljødirektoratet og behandlingsanleggene for farlig avfall. Deltagelse er forbeholdt ansatte hos behandlingsanlegg for farlig avfall som har tillatelse fra Miljødirektoratet. Av kapasitetshensyn er det ikke anledning for andre til å delta på seminaret.

Programmet er under utarbeidelse og innspill til programmet kan sendes til Norsk Industri eller NFFA. 

Seminaret finner sted hos Miljødirektoratet på Helsfyr i Oslo 8. mai kl. 10.00 til kl. 15.00.

Frist for påmelding er 20. april 2018.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!