Norsk Industri

Innhold

PUR-gruppens utdanningsprogram

  • 27. feb 2018Kl. 12:00
  • Galterud, Sør-Odal ELMICO AS, Sagmoen 100
  • 1.500,- / 2.000,- Inkl. lunsj

SIKKER HÅNDTERING AV DI-ISOCYANATER 2018

Operatørsikkerhet omkring arbeide med di-isocyanater er fundamental for vår industri, som fremstiller polyurethan- og polyureaprodukter. I de kommende år vil det være stort fokus fra myndighetene på di-isocyanaternes allergifremkallende egenskaper.  

Selv om operatører ansatt på større bedrifter generelt er godt utdannet, er det de seneste år kommet ny kunnskap omkring helseeffekter av MDI. Operatører ansatt i mindre bedrifter får kanskje ingen eller mangelfull utdannelse i sikker håndtering av di-isocyanater.

Derfor tilbyr PUR-gruppen nå dette utdannelsesprogram til både PUR-gruppens medlemmer og bedrifter som ikke i dag er medlemmer av PUR-gruppen.

Prisen er inklusive lunsj. Medlemmer av PUR-gruppen betaler 1.500,-, mens ikke-medlemmer betaler kr. 2.000,- (eks. mva.).

PROGRAM

12:00  Velkommen ved Elisabet Norderup Michelson, Elmico AS                             

12:30  Responsible care
Ansvarlig omgang med diisocyanater ved Chris Ungermand, Huntsman Norden

13:15   Spørsmål

13:45  Walk the Talk
Generelt MDI-modul ved Chris Ungermand, Huntsman Norden

15:15  Spørsmål

15:30  Orientering om PUR-gruppens arbeide og formål

15.45  Spørsmål og avslutning

Kontaktperson: 
Thomas Brønnum, mobile +45 2329 0885