Norsk Industri

Innhold

Offentlige anskaffelser innen avfall og gjenvinning

  • 22. nov 2017
  • Gardermoen Park Inn by Radisson Oslo Airport
  • 1750,-

Dette er en unik møteplass for alle bestillere og leverandører for å utvikle bransjen.

Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Industri og Avfall Norge fortsetter samarbeidet rundt anskaffelser i avfalls og gjenvinningsbransjen og inviterer til seminar.

Tematikk på seminaret:

  • Avfall Norges prosjekt Bedre anskaffelser
  • Regelverk, tariff og lærilinger
  • Grønne anskaffelser
  • Markeds- og leverandørutvikling

Program

09.00   Registrering

09.30   Velkommen
v/ Henrik Lystad Fagsjef, Avfall Norge

09.35   Prosjekt Bedre anskaffelser i Avfall Norge
v/ Bjørn Erik Rui Assisterende daglig leder, Vesar

10.00   Konkurranseloven og prosjektsamarbeid
v/ Arnhild Gjønnes, advokat i NHO

10.30   Tariffavtaler innen gjenvinningsbransjen
v/ Sunniva Berntsen, advokat i Norsk Industri

11.00   Krav om lærlinger i anbudsdokumenter - relevant for gjenvinningsbransjen?
v/ Gunnar Grini, Bransjesjef, Norsk Industri

11.15   Spørsmål og diskusjon

11.30   Lunsj

12.15   Ny satsting på grønne anskaffelser, miljøkriterier i anbudsdokumenter v/Difi

12.45   Eksempel på anskaffelse med høy vekting av miljø - Drift av Grinda Gjenvinningsstasjon (Larvik)
v/Sølvi Rønnekleiv Haugedal , Mepex Consult

13.15   Diskusjon

13.30   Norskprodusert biogass og EUs bærekraftskriterier - Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger til innkjøper. Rapport fra Avfall Norge

14.00   Pause

14.15   Viktig med behovsspesifisering før man utformer konkurransen
v/Jonas Vevatne, Statsbygg

14.45   Panelsamtale: Hvordan utvikle markedene?

15.25   Oppsummering

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: