Norsk Industri

Innhold

Frokostmøte: NORSOK – hva nå?

  • 22. aug 2017
  • Standard Norges lokaler, Mustads vei 1, Oslo

På Standard Norges frokostmøte får du presentert de viktigste funnene fra prosjektet NORSOK-analyse og hvordan eierne og Standard Norge nå jobber videre med anbefalingene fra prosjektet.

Frokostmøtet varer fra 08.30 til 10.30 (frokost serveres fra kl. 08.00).

NORSOK-eierne publiserte i februar sin analyse av samtlige NORSOK-standarder. Nå jobbes det videre med anbefalingene herfra. Det innebærer at noen standarder skal prioriteres for revisjon og andre trekkes. Målet er effektive og oppdaterte NORSOK-standarder, økt bruk av internasjonale standarder og kraftig reduksjon av selskapsspesifikke krav. Dette vil være et viktig bidrag for å beholde en attraktiv, effektiv og sikker norsk sokkel. På Standard Norges frokostmøte får du presentert de viktigste funnene fra prosjektet NORSOK-analyse og hvordan eierne og Standard Norge nå jobber videre med anbefalingene fra prosjektet. Frokostmøtet arrangeres nå i Oslo etter tidligere å ha blitt holdt i Stavanger.

> Les også: Vil hente tilbake milliarder til petroleumsindustrien