Norsk Industri

Innhold

NHOs Årskonferanse

  • 9. jan 2018
  • Oslo Spektrum

Det viktigste Norge har er verdien av alles arbeidsinnsats. Nå må vi sammen sørge for at bedriftene kan fortsette å skape verdier og jobber fremover.

NHOs årskonferanse 9. januar skal se på hvordan vi sammen kan møte et arbeidsliv i rask endring og sørge for at:

  • bedriftene utvikles og vokser
  • at flere kommer i arbeid
  • og at vi kan fortsette å ha et godt velferdstilbud.

Med tema "Verdien av arbeid" vil konferansen:

  • Belyse verdien av arbeid for samfunnet, bedriftene og enkeltmennesker.
  • Vise at bedriftene er nøkkelen til å skape flere jobber og sikre velferden vår.
  • Diskutere løsninger for å øke sysselsettingen i årene framover.

Blandt innledere er også Norsk Industris medlemsbedrift Alcoa Mosjøen representert ved verksdirektør Kathrine Næss.

> Les alt om konferansen her