Norsk Industri

Innhold

Miljøforum 2018

 • 18. sep 2018til 19. sep 2018
 • Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 Oslo

Vi har noen faste, men absolutt høyaktuelle temaer på programmet, og selvfølgelig noe nytt! Vi vil få en god feiring av at dette er 10. gang vi møtes på Miljøforum!

Vi minner om at Miljøforums målgruppe er bedrifter som er medlemmer i Norsk Industri og har tillatelse fra Miljødirektoratet.

 

Program dag 1
 • 09:30 - 10:00
  Registrering, kaffe og noe å bite i
 • 10:00 - 10:05
  Velkommen
 • 10:05 - 10:35
  Miljøsamspill mellom industri og myndigheter v/ statsråd Ola Elvestuen
 • 10:35 - 11:00
  Miljø og Industri

  Stein Lier-Hansen og Ellen Hambro i anledning av at Miljøforum feirer 10 års-jubileum.

 • 11:00 - 11:45
  Den norske modellen

  Samhandling Miljømyndigheter og industri. Utforming av mandat. Bjørnar Sæther, UiO

 • 11:45 - 12:15
  Beinstrekk, kaffe og mingling
 • 12:15 - 12:35
  Nytt fra myndighetene
 • 12:35 - 12:45
  Viktige temaer i Norsk Industri
 • 12:45 - 13:35
  Lunsj
 • 13:35 - 15:00
  IED

  Ett felles regelverk og ulik implementering? Nordiske erfaringer hos miljømyndigheter ved grenseflaten mellom IED og vannforskriften.

  Ferrolegering, Norge og erfaringer fra søsterbedrifter

  Status fra Miljødirektoratet.

  Eksempler på tilstandsrapporter, veileder.

 • 15:00 - 15:30
  Kaffepause og noe å bite i
 • 15:30 - 15:50
  Generasjonsmålet

  2020-målene og veien videre.

  Status og utvikling de siste 30 årene - sektorvis.

 • 15:50 - 16:45
  Industriens omdømme og Bærekraftsrapportering

  Equinors arbeid med bærekraftsrapportering, v/Sophie Tibble, Equinor

  Yaras arbeid med bærekraftsrapportering, v/ Bernhard Stormyr, Yara

  Hydro og bærekraftsrapportering, v/ Kirsten Margrethe Hovi, Norsk Hydro

  Refleksjon fra Miljødirektoratet

 • 16:45 - 17:15
  Omdømme

  Hvordan Folketrygdfondet bruker miljøinformasjon når de velger sine investeringsobjekter v/ Annie Bersagel, Folketrygdfondet

 • 17:20 - 20:30
  Middag hos Norsk Industri

 

Program dag 2
 • 08:30 - 11:30
  Vannforskriften

  Kaffepause kl. 10.00

  Nytt i forskriften. Presentasjon av Weser-dommen, og effekter

  Norsk Industri beskriver utfordringer fra medlemsbedrifter.

  Basisovervåking – mer enn bare vann: Bedriftens nærområder/vannforekomstens tilstand (hensiktsmessige regioner og vannforskrifter)

  Allestedsnærværende stoffer som Kvikksølv/Arsenmålinger.

  Effekt av hvordan EQS settes. Data mangler for store områder.

  Diffuse utslipp til vann (=storm-waters, overflatevann)

  Miljøovervåking. Presentasjon av overvåking som er relevant for industri Moseundersøkelsen. (Tungmetaller, PAH) Natur i Norge, pilot i Søre-Sunnmøre. 

  Sensorbasert overvåking av nedbørsstyrte utslipp til vann (diffuse utslipp) v/ Stephen John Sayfritz, NIVA

 • 11:30 - 12:15
  Lunsj
 • 12:15 - 12:30
  NOx-fondet

  NOx-fondets bidrag til utslippsreduserende tiltak i landbasert industri v/ Tommy Johnsen, daglig leder i NOx-fondet

 • 12:30 - 14:00
  Sirkulærøkonomi

  Kort beskrivelse av utfordringer i Elkem om nye indikatorer i rapportering.

  Hvordan vil nye indikatorer for å bidra til et bærekraftig samfunn og oppnå sirkulærøkonomi?

  Miljøarbeidet i Brussels – hva er i fokus?

  Sirkulærøkonomi – bedriftseksempel

 • 14:00 - 14:10
  Avrunding

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!