Norsk Industri

Innhold

Medlemsmøte og årsmøte for Teknobedriftene

  • 14. mai 2018Kl. 18:00
  • Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergs gate 30, Oslo
  • Påmeldingsfrist 1. mai

Bransjeforeningen Teknobedriftene har gleden av å invitere medlemmene til medlemsmøte og årsmøte den 14. mai i Oslo!

Påmelding til medlemsmøte og årsmøte for Teknobedriftene må skje innen 1. mai. Sakspapirer for årsmøtet ettersendes til de påmeldte.

Påfølgende dag finner Norsk Industris Industrikonferanse sted. Mer informasjon finner du her. Teknobedriftene har som vanlig reservert bord for middagen på Solsiden. Gi beskjed dersom du ønsker å sitte ved Teknobedriftbordet under middagen på Solsiden, til Katrine Vinnes.

Program for medlemsmøtet, kl. 18:00 - 19:30

Velkommen ved styreleder Arnt Dahle, deretter kort presentasjonsrunde

Nytt fra vareproduserende industri
Orientering om nyheter med særlig relevans for vareproduserende industri, herunder etableringen av Norwegian Manufacturing Technology Catapult på Raufoss.

Status for Veikartet
Bransjeforeningen presenterte Veikart for Teknobedriftene på Industri Futurum konferansen i november 2017. Med veikartet har foreningen vist frem nye teknologitrender for bransjen særlig knyttet til digitalisering. Arnt Dahle gir en kort status fra Veikartet.

Status fra Teknobedriftenes faglige forum
Ved Støperiforum, Forum for automatisert produksjon og Forum for maskinering og additiv tilvirkning.

"Sikkerhet og kontroll versus åpenhet og deling – kan hensynene forenes?"
Ett av de tematiske områdene som ble trukket frem i Veikartet var IT- sikkerhet. Vi har invitert Forsvarets forskningsinstitutt til å innlede om temaet.

Teknobedriftenes aktivitet og årshjul for 2018
Med diskusjon og innspillrunde på hva medlemmene ønsker at bransjeforeningen skal jobbe med for fellesskapet.

Program for årsmøtet, kl. 19:30 – 20:00
  1. Åpning av årsmøtet ved styreleder Arnt Dahle
  2. Valg av to representanter, som undertegner av protokollen sammen med møteleder.
  3. Årsberetning 2017
  4. Regnskap 2017
  5. Valg av styret
  6. Valg av valgkomité
  7. Årsmøtet avsluttes med middag fra kl. 20:00.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!