Norsk Industri

Innhold

Foredragsholdere til kurs om NL 17

Jus
Olav Bergsaker fra Haavind

FOTO: Haavind

Begge foredragsholderne er partnere i Advokatfirmaet Haavind AS  og har omfattende erfaring fra praktisk kontraktshåndtering og med å holde kurs og foredrag om leverings-, fabrikasjons- og entreprisekontrakter.
Kurset holdes 31. oktober i Oslo.

 

Olav Bergsaker har vært partner i Advokatfirmaet Haavind AS siden 1990. Han arbeider hovedsakelig med kontraktrettslige spørsmål, med hovedvekt på leverings-, fabrikasjons- og entreprisekontrakter.

Olav representerer Norsk Industri i den nordiske og den europeiske komiteen som utarbeider hhv. NL- og Orgalimebetingelsene.

 

Christopher L. Sveen fra Haavind

FOTO: Haavind

Christopher L. Sveen har vært partner i Haavind siden 2017. Han har tidligere blant annet jobbet som internadvokat i Kværner og Aker Solutions, sist som juridisk direktør i Aker Solutions i perioden 2009-2014. Også Christopher arbeider hovedsakelig med kontraktrettslige spørsmål, med hovedvekt på leverings-, fabrikasjons- og entreprisekontrakter til både offshore- og landbasert industri.

Christopher var forhandlingsleder for leverandørene i forbindelse med de nye revisjonene av offshorestandardene (NTK/NF-betingelsene) og var også sentral som medforfatter og moderator ved utviklingen av de nye innkjøpsbetingelsene for offshoreindustrien (NIB16).