Norsk Industri

Innhold

Kontraktskurs – NL 17 og tilstøtende standarder

 • 31. okt 2018
 • Oslo Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27
 • 3500,- / 4100,- (medlem / ikke medlem)

Vi inviterer til kurs for gjennomgang av «Alminnelige betingelser for levering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige». Disse er kommet i revidert versjon, NL17, som erstatter forgjengeren, NL 09.

Norsk, nordisk og europeisk industri benytter seg i stor grad av standard leveringsbetingelser utarbeidet av Norsk Industri i samarbeid med industriorganisasjonene i de øvrige nordiske og europeiske landene. De mest benyttede betingelsene her i landet er «Alminnelige betingelser for levering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige». Disse er nylig kommet i en revidert versjon - NL17 - som erstatter forgjengeren - NL 09.

> Les om NL 17 her

Vi inviterer til kurs for gjennomgang av disse betingelsene, der foredragsholdere vil være de som på vegne av Norsk Industri deltar i utarbeidelsen av dem. Hensikten med kurset er å gi en grunnleggende behandling av sentrale leveringsbetingelser og tilhørende juridiske spørsmål som erfaringsmessig dukker opp i forbindelse med inngåelse av kontrakt og gjennomføring av leveransen.

Gjennomgangen av NL 17 vil ha hovedvekt på bestemmelsene om:

 • Levering/forsinkelse/dagmulkt
 • Håndtering av endringer og andre dynamiske elementer i kontrakten
 • Mangler
 • Rettigheter til programvare/krenkelse av immaterielle rettigheter
 • Ansvarsbegrensning
 • Tvistebestemmelse

Vi vil i tillegg behandle anvendelsen av NL 17 opp mot tilsvarende nordiske og europeiske betingelser, slik som NLM 10, som gjelder levering og montering, Orgalime S 2012, som er tilsvarende NL 17 på europeisk nivå, og Orgalime SE 13, som tilsvarer NLM 10.

Kurset vil også behandle viktige spørsmål som

 • Når bindende avtale anses inngått
 • Hva er situasjonen der avtalen henviser til ulike kontraktsbetingelser (Battle of Forms)?
 • Fortolkning av kontrakter, herunder motstrid mellom kontraktsdokumenter
 • Underleveranseavtaler/«back-to-back»-avtaler
 • Muligheten for revisjon av avtaler pga. endrede forhold.
Foredragsholdere:

Advokatene Christopher Sveen og Olav Bergsaker, Advokatfirmaet Haavind AS
> Les om foredragsholderne

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!