Norsk Industri

Innhold

Kurs i EPD-generator

  • 29. nov 2017Kl. 09:00–15:30
  • Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 Oslo
  • 3000,-

EPD-generatoren for møbler gjør det enkelt for bedriftene å lage miljødokumentasjon etter ISO-standard. Bransjeforeningen inviterer til nytt kurs i bruk av EPD-verktøyet og for å bli godkjent "utfyller". Kurset holdes 29. november.

- Bedriftene må ha to personer sertifisert gjennom kurs, som gjør dem godkjente til å legge inn material-, prosess-, transport- og energiopplysninger og kontrollere EPD-en som kommer ut av Generatoren, sier bransjesjef Egil Sundet. - Når opplysningene er lagt inn er det en enkel prosess med godkjennelse fra EPD-Norge, som er ansvarlig organ i Norge for EPD (Environmental Product Declaration).

Kurset vil gi introduksjon til EPD og livsløpsanalyse (LCA), beskrivelse av og detaljert bruk av EPD-generatoren for møbler (praktisk gjennomgang), oversettelse og forståelse av resultatene, sensitivitetsanalyse og livssyklusforbedringer mv., samt EPD-Norges krav til bruk av verktøyet. Kort sagt vil det gi en forståelse og god innsikt i bruken av EPD-generatoren. Kurset går i Oslo, men det vil bli vurdert videodeltagelse ved behov.

Prosjektleder for kvalitet og miljø

Are Lyubråten er ansatt i bransjeforeningen som prosjektleder for kvalitet og miljø og har blant annet fått ansvaret for videre drift av EPD-generatoren. Han har bakgrunn fra stillingen som kvalitets- og miljøansvarlig i Svenheim Møbelindustri AS, vært styreleder i Møbelfakta og deltatt aktivt i EPD-prosjektet. - Han har erfaring med dette både hjemme og internasjonalt, og vi er veldig glad for å ha fått Are med på laget, sier Egil Sundet, bransjesjef i Designindustrien i Norsk Industri.

Bli lisensbruker og bli kjent med produktenes miljøavtrykk

EPD-generatoren og databasen over miljøeffekter er godkjent (verifisert) av EPD-Norge for en treårs-periode av gangen.

 - Vi inviterer nok en gang flere medlemmer til å bli lisensbrukere av EPD-generatoren for møbler, sier Are Lyubråten. – Vil du f.eks. vite karbonfotavtrykket og det samlede energiforbruket til produktene, dine kan du lese dette direkte på en EPD. Og du kan se i hvilke faser av livssyklusen belastningene er størst. Disse, og mange andre miljøparametere kommer fram som tallverdier som kan sammenliknes fra produkt til produkt. Det å kunne vise til tredjepartssertifiserte, konkrete og tallfestede miljøpåvirkninger er viktig i dag og blir bare viktigere framover. Fra og med 2017 stiller lov og forskrift om offentlige anskaffelser strengere miljøkrav til leverandørene og miljø skal vektes 30%.  Kunnskapen om, og interessen for, denne type detaljert og transparent miljøinformasjon er sterkt økende.

Norsk Industri Designindustrien er den som til enhver tid sitter på godkjent utgave av EPD-generatoren for møbler og er eneste distributør av denne. Vi har inngått en treårig vedlikeholdsavtale med Østfoldforskning, som er garantist for at miljødata mv. er riktige.

> Les mer om EPD-Norge her

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: