Norsk Industri

Innhold

Kurs i EPD-generator

  • 12. jun 2018Kl. 09:00
  • Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 Oslo
  • 3000,-

Velkommen til EPD-kurs. Kurset gir bakgrunn for Environmental Product Declaration (EPD) og livssyklusanalyse samt innføring i bruk av EPD-generatoren for møbler. Kurset er obligatorisk for personer/bedrifter som skal bruke generatoren.

Kurset kan ved behov video-overføres. Men det anbefales deltakerne å stille fysisk i Oslo da dette for de fleste vil gi best læring og utbytte av kurset. Kurset vil gå dels på engelsk og norsk.

Program

09.00   Introduction and Overview of the Day. Are/John

09.15   Introduction to LCA and EPD. Andreas

10.00   Written Procedures and EPD Norge requirements. Håkon

10.30   Coffee

10.40   General Description of the Tool. John
- Describing Life Cycles
- Organising LCA models in the tool

11.45   Lunch

12.30   Using the tool: Practical Exercises.  Click-by-click walkthroughs of the most important calculation features of the tool. John
- modelling raw materials, transport and manufacturing
- calculating impacts and assessing changes
- organising complex models – arranging using modules and components

14.00   Coffee

14.10   Using the tool: Detailed practical exercise.
In-depth example of EPD calculation, building on the earlier examples. John

15.45   Discussion and wrap-up. All

16.00   Close

Pris

Kr 20.000,- fordeles på deltakerne, dvs. kr 3.333,- per person ved 6 deltakere til 2.000,- ved 10 deltakere. Det forutsettes minst 6 deltakere for at kurset blir avholdt.

Annet

For å bruke EPD-generatoren kreves det at to personer fra hver bedrift har gjennomført kurset og således er godkjent til å fylle inn data i generatoren og signere EPD-ene.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!