Norsk Industri

Innhold

Kjemikaliedagene 2018

Årets Kjemikaliedager arrangeres 19. og 20. november på Clarion hotell Gardermoen. De blir arrangert samtidig som Industri Futurum som finner sted til samme sted og samme tid.

Deltakerne på Kjemikaliedagene har dermed mulighet til å delta gratis på andre arrangementer, messe og middag med underholdning.

Programmet for i år blir veldig spennende og praktisk rettet. Det vil bli en kombinasjon av temaer knyttet opp mot både arbeidsmiljø og ytre miljø. Noen stikkord er: Cocktaileffekt av kjemikalier, substitusjon og kjemi i kretsløp, eksponeringsscenarier – praktiske eksempler, arbeid med grenseverdier, REACH og Brexit – hvordan blir du berørt?, REACH etter siste registrering – hva nå?, Persistente, mobile og toksiske kjemikalier – ny forkortelse?

I tillegg ønsker vi å invitere noen NTNU-studenter som har et spennende prosjekt om plastspisende larver.

Meld deg på allerede nå - førstemann til mølla!

Program dag 1
 • 09:00 - 10:30
  Felles åpning med Industri Futurum

  Les mer her

 • 10:30 - 11:00
  Pause og messevandring
 • 11:00 - 11:20
  Åpning av Kjemikaliedagene

  v/ Stein Lier-Hansen, adm. dir., Norsk Industri

 • 11:20 - 11:40
  De viktigste miljøutfordringene ved kjemikalier

  v/ statssekretær Atle Hamar, KLD

 • 11:40 - 12:00
  NYHET - Innovativt NTNU-prosjekt "Plast-etende larver i storskala"

  (ikke bekreftet)

 • 12:00 - 13:00
  Lunsj og messevandring
 • 13:00 - 14:30
  Cocktail-effekten av kjemikalier
  • Presentasjon av Sveriges arbeid med kombinasjonseffektene Stockholm University v/ professor Christina Rudén
  • Verktøy for å beregne samvirkningseffekt av kjemikalier v/ Knut Erik Tollefsen, NIVA
  • Hva er cocktaileffekt og hva blir effekten? Status Euromix. Folkehelseinstituttet v/ Trine Husøy
 • 14:30 - 15:00
  Pause og messevandring
 • 15:00 - 16:30
  Kjemi i kretsløp/sirkulærøkonomi, hvordan skal industrien vektlegge krav i ulike regelverk?
  • Miljøteknologis utviklingsprogram og partnerskap for substitusjon v/ Sidsel Dyekjær , Miljøstyrelsen i Danmark
  • Arbeid med substitusjon av brannskum v/ Lars Ystanes, Equinor
  • Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer v/ sjefingeniør Astrid Lund Ramstad, DAT
 • 18:30 - 22:30
  Aperitiff og middag

  Felles med Industri Futurum. Uunderholdning v/ Vazelina Bilopphøggers.

Program dag 2
 • 08:30 - 09:00
  Felles åpning med Industri Futurum
 • 09:00 - 09:20
  Kjemikaliedagene fortsetter

  De viktigste arbeidsmiljøutfordringene ved kjemikalier v/ statsråd Anniken Hauglie, ASD (ikke bekreftet)

 • 09:20 - 10:30
  Eksponeringsscenarier
  • Presentasjon av arbeidsprogram med ENES frem til 2020 v/ Eva Haug, Miljødirektoratet
  • Et eksempel fra Danmark på håndtering av eksponeringsscenarier (Inklusive et verktøy Downstream User Exposure Scenario Conformity Tool) v/ Marianne Lyngsaae, Brenntag
  • Eksempel på hvordan vi jobber internt med eksponeringsscenarier i Norge v/ Sigrid Tufteland, GE Healtcare
 • 10:30 - 11:00
  Pause og messevandring
 • 11:00 - 12:00
  Grenseverdiarbeidet
  • Forståelsen av grenseverdiene i bedriftens virksomhet v/ dr. Tech Helge Johnsen, STAMI
  • Grenseverdiarbeidet i Norge v/ Astrid Lund Ramstad, Direktoratet for Arbeidstilsynet
  • Equinors betaversjon for EXPO-databasen? v/ Mari Samuelsen, Equinor
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj og messevandring
 • 13:00 - 15:00
  Kjemikaliedagene fortsetter
  • REACH og BREXIT – konsekvenser for Industrien v/ Nishma Patel, Chemical Industries Association UK
  • Håndtering av kjemikalier i et samfunnssikkerhets-perspektiv ved Kjemikalieseksjonen i DSB v/ Gry Haugsnes, seksjonssjef i DSB

  14.00: Kaffepause

  • Kjemikalier i vann – Hva betyr PMT - Persistente Mobile Toksiske stoffer – v/ dr. professor Hans Peter Arp, NGI, Norges Geotekniske Institutt
  • 10 år med REACH? Hva skjer etter REACH-registering, siste registrering mai 2018 og hva kommer nå? v/ Miljødirektoratet

  15.00: Takk for i år!