Norsk Industri

Innhold

Konferanser og seminar

Publisert

Industrielle nettverk

  • 24. jan 2017
  • Thon Hotel Vika Atrium Oslo
  • 5300-, / 5700-,

Dette seminaret vil belyse de ulike mulighetene som i dag finnes innenfor industrielle nettverk og se på hvilke sikkerhetskrav som gjelder for slike.

Temaer som vil bli belyst er:

  • Industrial Internet of Things (IIOT)
  • Åpne industrielle nettverk
  • Systemdesign av digitale nettverk
  • Industrielle eksempler på (realisering av) Industri 4.0
  • Sporing og dokumentasjon i industrielle prosesser (MES)

Seminaret retter seg mot sivilingeniører/ingeniører og leverandører av programvare, beslutningstakere, systemarkitekter/engineeringsselskaper, prosjektledere samt disiplinledere innen olje-, gass- og landbasert industri. Fagpersoner og beslutningstakere innenfor automatisering, logistikk, vedlikehold, produksjonsplanlegging (MES) innen samtlige industrigrener: onshore/offshore, havbruk, samferdsel, helse og utadvendte It-avdelinger vil også ha stor nytte av å delta.