Norsk Industri

Innhold

Høringsmøte om tilbudsstrukturen

Vil du påvirke den yrkesfaglige tilbudsstrukturen? Norsk Industri inviterer interesserte medlemsbedrifter til høringsmøte.

Høringsmøtet vil dreie seg om følgende fag:

 • CNC-maskineringsfaget – Både forslag til ny læreplan og tilbudsstrukturen
 • Vg2 Kjemiprosess og Vg2 Laboratoriefag
 • Industritekstilfagene
 • Vg3 Chassispåbyggerfaget

Kunnskapsdepartementet har i sitt forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen lagt vekt på at ny struktur for yrkesfagene skal bidra til at fag- og yrkesopplæringen blir mer relevant for arbeidslivets behov for faglært kompetanse og for at flere bedrifter i større grad skal benytte lærlingeordningen for å rekruttere arbeidskraft. Samtidig skal endringene også bidra til mer motiverte elever. Det er også lagt vekt på at forslag til ny struktur for yrkesfagene er en nasjonal struktur.

> Gå til høringsforslaget

Gehør for industrien

Vi har i stor grad fått gehør for våre synspunkt i denne runden. Det legges blant annet opp til at det kan gjennomføres fordypninger i en del fag, noe industrien har bedt om i lang tid. Vi ønsker også å legge ned og å slå sammen flere av fagene. Dette vil gjøre det enklere å rekruttere til en del av fagene, og den enkelte og bedriften vil stå sterkere under omstilling med et bredere fagbrev.

Norsk Industris medlemsbedrifter rekrutterer lærlinger først og fremst fra disse utdanningsprogrammene:

 • Teknikk og industriell produksjon
 • Elektro
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Medier og kommunikasjon

Endringer som foreslås omfatter bl.a.:

 • Nedlegge av utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon.
 • Nedlegge flere Vg2 tilbud, eksempelvis Vg2 Industritekstil og design.
 • Flytting av Vg2 tilbud og lærefag mellom utdanningsprogram. Eksempelvis blir låsesmedfaget overført fra TIP til elektro. Vg2 Transport og Logistikk flyttes til TIP. Samtidig vil Vg3 Kran og løfteoperasjonsfaget bygge på Vg2 Transport og logistikk.
 • Oppsplitting av Vg2 tilbud. Gjelder hovedsakelig innenfor bygg og anlegg.
 • Sammenslåing av Vg2 tilbud, eksempelvis forslag om å slå sammen Vg2 Kjemiprosess og Vg2 Laboratoriefag.
 • Sammenslåing av Vg3 Termoplast-, Vg3 Polymerkompositt-, og Vg3 plastmekanikerfaget. Forslag til nytt navn er Vg3 plastfag.
 • Legge ned Vg3 fag, eksempelvis Vg3 Støperifaget som skal bruke produksjonsteknikk. Noen foreslås erstattes med fordypningsområder i annet fag. Andre tar i bruk andre fag som erstatning (Vg3 Chassispåbyggerfaget eksempelvis)
 • Legge ned Vg3 Dimensjonskontrollfaget, Vg3 Finmekanikerfaget, Vg3 Modellbyggerfaget og Vg3 Verktøymakerfaget. Disse innføres som valgbare fordypingsområder i bedrift i Vg3 CNC maskineringsfaget.
 • Navneendringer. Et eksempel er forslag til nytt navn på CNC-maskineringsfaget – Forslag til ny læreplan for CNC-maskineringsfaget.
 • Endringer i opplæringsmodeller, for eksempel fra særløp til hovedmodell 2+2 løp.
Tilbakemelding

Vi ønsker svært gjerne tilbakemelding fra medlemsbedriftene på forslaget til endring. Er det noe som mangler, eller er det noe som burde vært annerledes? Du kan i så fall sende oss e-post, eller du kan delta mer aktivt i arbeidet gjennom en av gruppene som har møte i juni:

 • CNC-maskineringsfaget – Både forslag til ny læreplan og tilbudsstrukturen
 • Vg2 Kjemiprosess og Vg2 Laboratoriefag
 • Industritekstilfagene
 • Vg3 Chassispåbyggerfaget