Norsk Industri

Innhold

HMS-seminar for gjenvinningsbransjen

  • 30. nov 2017
  • Oslo Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27

Norsk Industri og Norsk Returmetallforening arrangerer et HMS-seminar for medlemsbedrifter innen gjenvinningsbransjen.

Seminaret har personsikkerhet og sykefravær som hovedtema.

09.30-10.00: Registrering og kaffe

10.00:   Norsk Industris HMS-utvalg – aktiviteter og overføringsverdi til gjenvinningsbransjen,
v/ Pernille Vogt, Norsk Industri og Ellen Bergland, Stena Recycling. 

10.30:   Erfaringer fra Norsk Gjenvinning v/ Irene Lysebo Sveva, Norsk Gjenvinning

Risikovurderinger:

  • Oppfølging av risikovurderingene i praksis
  • Kartlegging av arbeidsrelatert fravær
  • Utnyttelse av restarbeidsevne
  • Diskusjon – spørsmål og svar

11.30:   Lunch

12.00:   Holdningsskapende arbeid – aktiviteter i Franzefoss
v/ Hågen Hatling, Franzefoss Gjenvinning

12.20:   Holdningsskapende arbeid i praksis – erfaringer fra et gjenvinningsanlegg
v/ Stian Johansen, Verneombud ved Stena Recyclings filial i Haugesund

12.40:   Tiltak for forebygging av sykefravær i industrien generelt og gjenvinningsbransjen spesielt
v/ Live Bakke Finne, Statens Arbeidsmiljøinstitutt

13.10:   Forebygging av personskader og sykefravær hos Borregaard
v/ Lill Anita Johansen, Borregaard.

13.40:   Status og utviklingstrekk fra den nasjonale overvåkingen av arbeidsmiljø og helse
v/ Cecilie Aagestad, Statens arbeidsmiljøinstitutt

Oppsummering

14.15:   Slutt

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: