Norsk Industri

Innhold

HMS i Støperi og Smelteverkindustrien

  • 25. apr 2018til 26. apr 2018
  • Trondheim Scandic Hell, Værnes flyplass

Årskonferanse!

Onsdag 25. april

08.30   Bedriftshelsetjenestens program
Programmet til denne seansen utarbeides av Arbeidsmedisiner og HMS-fagsjef Erik Dahl-Hansen i samarbeid med BHT til smelteverk og støperi. Denne delen er også åpen for andre som er interessert.

11.30   Lunsj

12.30   Åpning av Årskonferansen

12:45   Presentasjon av støperibransjen- HMS-utfordringer og beste praksis
Støperibransjen ble en del av HMS-samarbeidet i 2016. De vil i år presentere bransjen og si litt om egne HMS-utfordringer og gode grep for økt HMS-standard. Ved Heidi Nyheim, Ulefos, og Harry Danielsen, Chassix Norway AS (tidligere Benteler).

13:15   Fra Sikkerhetspris til HMS-pris – og kan vi få med proaktive KPI'er i vurderingen?
Vi tar opp tråden fra gruppearbeidet på Årskonferansen i 2017 og presenterer forslag til nye KPI'er som skal brukes ifm vurdering av kandidater til sikkerhetsprisen.

13:45   Pause

14:00   Status e-verdier og hvordan forebygging og systematisk forbedringsarbeid kan bidra til bedre arbeidsmiljø og færre skader ved Erik Dahl-Hansen

14:10   En av Elkem-bedriftene forteller hvilke erfaringer de har med verktøyet E-verdier

14:30   Sikkerhetskultur- tiltak og prosjekter for å bedre sikkerheten
Hva er sikkerhetskultur? Hvordan skape en god sikkerhetskultur? Og ikke minst, hvordan måle det? 

14:40   Maskinsikkerhet ved teknisk sjef Trygve Hanssen, Elkem

15:00   Pause

15:10   Sikkerhetssamtaler ved Eramet Sauda – Driftssjef Rune Dolmen

15:20   Sikkerhet- helse og miljø samtaler- SMAT på Saint-Gobain ved HMS-sjef Irene Solås

15:40   Sikker bekledning. Presentasjon av Sintef-prosjektet "Optimal vernebekledning for smelteverksarbeidere"

15:55   Oppsummering og intro til A-til

16:00   Arbeidstilsynet om den nye Industrisatsingen og hvordan AT kan bidra til å bygge en enda bedre sikkerhetskultur i smelteverk og støperibransjen ved Tone Hegghammer

16:15   Pause

16:30   Sikkerhetsprisen og høy HMS-standard
Presentasjon av årets kandidater og finalister til Sikkerhetsprisen for 2017 ved Willy Bjerke 

16:45   Innlegg ved finalistene av Sikkerhetsprisen

17.30   Utdeling av Sikkerhetsprisen

18:00   Slutt og pause frem til middag

Aperitiff fra kl 19.00 og middag kl 19:30

Torsdag 26.april

07.00-08:30  Frokost

08:30   Åpning av dagen – oppsummering fra gårsdagen

08:40   Sikkerhetskultur ved Jarle Gimmestad

10:00   Pause med utsjekking

10:20   Verneombudet og bygging av sikkerhetskultur
ved Henrik S. Fjeldsbø, Industri Energi og Odd-Håvard Thraning, Elkem Sola

10:35   Innlegg fra Hydro Aluminium om alvorlige hendelser i 2017 og læring i den forbindelse. HMS-sjef Hilde Vatslid

10.55   Benstrekk

11.05   Workshop om sikkerhetskultur

12.30   Oppsummering av workshops- hva har vi fått ut av dette? Hvordan bruke det videre?

Slutt og lunsj kl 13.00