Norsk Industri

Innhold

HMS i støperi- og smelteverksindustrien

Den årlige HMS-konferansen for støperi- og smelteverksindustrien finner sted 25.-26. april på Scandic Hell ved Værnes flyplass utenfor Trondheim.

I fjor samlet vi over 100 deltakere fra bransjen. Konferansen har blitt en viktig møteplass for kompetanseheving og nettverksbygging for alle ansatte som er opptatt av – og jobber med HMS.

Tema i år er sikkerhetskultur. Det blir en rekke spennende innlegg om alt fra maskinsikkerhet, sikkerhetssamtaler og verneombudenes rolle. Arbeidstilsynet kommer og forteller om ny strategi og industrisatsingen i 2018. Det blir utdeling av sikkerhetsprisen og vi får innlegg fra alle de tre finalistene! Kl 19 samles vi til felles middag. Dag to har vi fått den dyktige og engasjerte foredragsholderen og tidligere piloten i SAS og Bråthens, Jarle Gimmestad, på besøk. Han vil holde et innlegg om sikkerhetskultur bygget på sine erfaringer fra luftfarten. Vi avslutter dagen med workshops med erfaringsutveksling mellom deltakerne.

PROGRAM

Onsdag 25. april

08.30: Bedriftshelsetjenestens program
Programmet til denne seansen utarbeides av Arbeidsmedisiner og HMS-fagsjef Erik Dahl-Hansen i samarbeid med BHT til smelteverk og støperi. Denne delen er også åpen for andre som er interessert.

11.30: Lunsj

12.30: Åpning av Årskonferansen

12.45: Presentasjon av støperibransjen- HMS-utfordringer og beste praksis
Støperibransjen ble en del av HMS-samarbeidet i 2016. De vil i år presentere bransjen og si litt om egne HMS-utfordringer og gode grep for økt HMS-standard. Ved Heidi Nyheim, Ulefos, og Harry Danielsen, Chassix Norway AS (tidligere Benteler).

13.15: Fra Sikkerhetspris til HMS-pris – og kan vi få med proaktive KPI'er i vurderingen
Vi tar opp tråden fra gruppearbeidet på Årskonferansen i 2017 og presenterer forslag til nye KPI'er som skal brukes ifm vurdering av kandidater til ny HMS-pris som skal erstatte Sikkerhetsprisen.

13.45: Pause

14.00: Status e-verdier og hvordan forebygging og systematisk forbedringsarbeid kan bidra til bedre arbeidsmiljø og færre skader
Ved Erik Dahl-Hansen

14.10: En av Elkem-bedriftene forteller hvilke erfaringer de har med verktøyet E-verdier

14.30: Sikkerhetskultur- tiltak og prosjekter for å bedre sikkerheten
Hva er sikkerhetskultur? Hvordan skape en god sikkerhetskultur? Og ikke minst, hvordan måle det? 

14.40: Maskinsikkerhet
Ved teknisk sjef Trygve Hanssen, Elkem

15.00: Pause

15.10: Sikkerhet-, helse- og miljøsamtaler - SMAT på Saint-Gobain og proaktivt HMS-arbeid
Ved HMS-sjef Irene Solås

15.40: Fremtidens vernebekledning for smelteverksarbeidere
Presentasjon av Sintef-prosjektet ved Eivind Hellansjø i Industriskinn Les mer her

15.55: Oppsummering og introduksjon til Arbeidstilsynet

16.00: Arbeidstilsynet om den nye Industrisatsingen og hvordan AT kan bidra til å bygge en enda bedre sikkerhetskultur i smelteverk og støperibransjen
Ved Tone Hegghammer

16.15: Pause

16.30: Sikkerhetsprisen og høy HMS-standard

  • Presentasjon av årets kandidater og finalister til Sikkerhetsprisen for 2017 ved Willy Bjerke 
  • Innlegg ved finalistene av Sikkerhetsprisen
  • Utdeling av Sikkerhetsprisen

18.00: Slutt

19.00: Aperitiff og middag

Torsdag 26.april

07.00-08.30: Frokost

08.30: Åpning av dagen – oppsummering fra gårsdagen

08.40: "Human Error - the Downside of Having a Brain"
Ved Jarle Gimmestad Les mer her

10.00: Pause med utsjekking

10.20: Verneombudet og bygging av sikkerhetskultur
ved Henrik S. Fjeldsbø, Industri Energi og Odd-Håvard Thraning, Elkem Sola

10.35: Innlegg fra Hydro Aluminium om alvorlige hendelser i 2017 og læring i den forbindelse
Ved HMS-sjef Hilde Vatslid

10.55: Benstrekk

11.05: Workshop om sikkerhetskultur
Vi setter oss i grupper og diskuterer.

12.30: Oppsummering av workshops - hva har vi fått ut av dette? Hvordan bruke det videre?

13.00: Slutt og lunsj