Norsk Industri

Innhold

Medlemsmøte, Støperi

Publisert

Årskonferanse HMS i smelteverk og støperi

Vi ønsker velkommen til Årskonferansen til HMS i støperi- og smelteverksindustrien!

Årets tema er fysisk arbeidsmiljø, med støvreduserende tiltak, støykurs og maskinsikkerhet.

Årskonferansen er en nyttig og hyggelig møteplass for smelteverkene og støperiene. Her kan vi utveksle erfaringer, og bli enda bedre på HMS-arbeid i bransjene.

Nyhet!

Nytt av i år er at vi har satt av en time til gruppearbeid med erfaringsutveksling om god HMS-standard. Her håper vi det kommer mange gode innspill man kan ta med tilbake til egen bedrift.

Dag 1 avsluttes med innlegg fra de to finalistene til årets Sikkerhetspris, utdeling av prisen, og en bedre middag.

Bedriftsbesøk

På dag 2 tar vi opp temaer som rus og sikkerhetskultur. Vi skal også på bedriftsbesøk til Eramet i Porsgrunn og til Elkem Solars nye anlegg på Herøya.

Målgruppen for konferansen er verksdirektører, HMS-personell, ledere, HR, verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten.

Vi håper programmet frister, og ønsker velkommen til to interessante dager i Langesund!

Foreløpig program

Onsdag 10.mai

09.00 Bedriftshelsetjenestens program
Bedriftshelsetjenestene (BHT) og øvrige deltakere som ønsker det, møtes til denne sesjonen. Ansvar for dette programmet er sykepleier og BHT ved Elkem Fiskå, Eirin V. Fidje og Fagsjef og Arbeidsmedisiner i Norsk Industri, Erik Dahl Hansen.

12.00 Lunsj

13.00 Åpning av konferansen
Velkommen, gjennomgang av programmet, presentasjon av støperibransjen mm.

13.15 Veikart for prosessindustrien

 

Fysisk arbeidsmiljø og verneutstyr

13.30 Orientering om støvreduserende tiltak fra prosjektet Demaskus
v/ Marit Nøst, Universitetet i Nord-Norge

13.50 Maskinsikkerhet
v/ Trygve Hansen, Elkem

14.05 Pause

14.15 Presentasjon av støykurs i Aluminiumsindustrien
v/ BHT i Hydro Aluminium

14.45 Arbeidstilsynet
v/ Tone Hegghammer

15.05 Pause

 
Sikkerhetsprisen og høy HMS-standard

15.20 Sikkerhetsprisen 2015
v/ Willy Bjerke
Presentasjon av vinneren og overrekking av premien.

15.45 Introduksjon til gruppearbeid om høy HMS-standard og HMS-pris

16.00 Gruppearbeid om høy HMS-standard og nye kriterier til HMS-prisen

17.00 Pause

17.15: Status proaktive KPI'er / E-verdier
v/ Erik Dahl-Hansen, Norsk Industri

17.30 Innlegg ved vinneren av Sikkerhetsprisen og de to øvrige finalistene

18.30 Slutt og pause frem til middag. Aperitiff fra kl 19 og middag kl 19:30

 

Torsdag 11.mai

07.00-08.30 Frokost

Rus - hvordan forebygge og håndtere dagens utfordringer?

08.30 Åpning av dag 2 og kort introduksjon

08.40 Arbeidet med rusforebygging og -håndtering i Veidekke

09.00 "Mine erfaringer"
v/ Rune Andersen i Veidekke

10.00 Pause med utsjekking

 
Sikkerhet- adferd og holdninger

10.25 Stille avvik og sikkerhetskultur samt bruk av støyskolen
v/ Magne M. Nordvik, Vigeland Metallstøperi, Hydro Vigelands brug AS

11.00 Holdninger og adferd i sikkerhetsarbeidet
v/ HMS-sjef Lars Erik Bartnes, Veidekke

12.00 Pause

12.30 Buss til Herøya med lunsj ombord

13.00 Bedriftsbesøk på Eramet Porsgrunn og på Elkem Solar

16.00 Slutt

Bussen kjører til Porsgrunn togstasjon etter bedriftsbesøkene.