Norsk Industri

Innhold

Konferanser og seminar, Teknobedriftene

Publisert

Forum for maskinering og additiv produksjon

Tema for seminaret er status på, og utvikling av prosesser, verktøy, maskiner og fabrikkdrift knyttet til maskinering og additive produksjonsteknikker.

Seminaret er en teknologimøteplass for leverandører, kunder, fagmiljøer og forsknings-, utviklings- og undervisningsinstitusjoner. Hensikten er å bidra til å styrke verdiskaping, lønnsomhet og konkurranseevne hos norske industribedrifter.

Programmet er under utarbeidelse, men spennende bedriftsbesøk på Tronrud og Westad Industri er booket inn.

Priser

2 dagers seminar uten middag: 3 200,- (+mva)
2 dagers seminar med middag: 3 800,- (+mva)
Ønsker du å kun delta på dagtid en eller begge dager? Ta kontakt med Torstein Tærum

Overnatting (rom/frokost) gjøres opp av den enkelte ved avreise og koster: 995,-

Program

Dag 1

10.45 Velkommen

11.00 Globale utviklingstrekk som er viktige for norsk vareproduserende industri
v/ Ottar Henriksen, prosjektdirektør Sintef Raufoss Manufacturing

11.45 Industri og utdanning, fremtidens operatør
v/ Jonny Pettersen, utviklingsleder Fagskolen Tinius Olsen

12.15 LUNSJ

13.00 Konstruksjon og maskinering av additivt tilvirket komponent
v/ Einar Leo Ottesen og Arnt Erik Reinsbakk, Sandvik Teeness AS

13.30 Optimalisert maskinvedlikehold
v/Jarle Gjøsæther, daglig leder Terotech

14.15 Maskinering av komposittmaterialer
v/ Knut Sørby, professor Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU

14.45 Pause

15.15 Status på additive manufacturing i Norge
v/ Joppe Næss Christensen, Maskinregisteret

15.45 Egenskaper i materialer som er produsert additivt
v/Rune Østhus, Sintef Raufoss Manufacturing

16.15 FieldMade – additiv produksjon av prototyper og reservedeler i felt
v/ Christian Duun Norberg, FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt)

19.00 Middag på Brasserie Fengselet

Dag 2

08.30 Avreise

08.45 Bedriftsbesøk på Tronrud Engineering AS
Tronrud Engineering er en produksjonsbedrift som utvikler og produserer avanserte maskiner. > Se mer her

11.00 Transport og lunsj på Tyrifjord Hotel, Vikersund

12.45-15.00 Bedriftsbesøk Westad Industrier AS
Westad Industrier designer og produser spjeldventiler for høy ytelse under ekstreme forhold. > Se mer her

Bussretur til Hønefoss

Programkomite:

  • Vegard Løkken, Nammo Raufoss
  • Øystein Holte, Kristiansands Skruefabrik
  • Knut Stokland, Teeness
  • Leif Andersen, GKN Aerospace
  • Knut Sørby, NTNU
  • Svein Hjelmtveit, AddLab NTNU.

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: