Norsk Industri

Innhold

Forum for Automatisk Produksjon 2017

Velkommen til en teknologimøteplass som skal bidra til å styrke verdiskapning, lønnsomhet og konkurranseevne ved bruk av automatiserte løsninger i industrien.

Denne konferansen er et samarbeid mellom Norsk Industri, Ifea og NFA.

Automatisk produksjon blir stadig viktigere i Norge. For å bedre konkurranseevnen i industrien må vi stadig jobbe for å produsere mer effektivt og lønnsomt. Forumet skal bidra til å skape samarbeid mellom bedrifter, utstyrsleverandører, fagmiljøer og forsknings- og utdanningsmiljøer. 

Konferansen er en møteplass for industriledere, produksjonsledere, akademia og alle som er interessert i automatisk industriproduksjon, og som vil holde seg oppdatert på det som skjer innenfor automatisering i bransjen.

Hovedtema på årets konferanse er:

  • Fleksibel automatisering
  • AGV transport i Industrien
  • Bedriftsbesøk hos Spenncon Rail og Tronrud Engineering
  • Automasjon for små-serier
  • Menneske- og robotsamarbeid
  • Fremtidens teknologi

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: