Norsk Industri

Innhold

Medlemsmøte, Gjenvinning

Publisert

Seminar farlig avfall

  • 3. mai 2017
  • Næringslivets hus, Middelthunsgt. 27, Oslo Norsk Industri

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet.

Seminartidspunkt: 10.00-15.00.

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer i samarbeid et seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet.

Hensikten med seminaret er å belyse miljørelevante problemstillinger, og å være en arena for dialog mellom Miljødirektoratet og behandlingsanleggene for farlig avfall.

Deltagelse er forbeholdt ansatte hos behandlingsanlegg for farlig avfall som har tillatelse fra Miljødirektoratet. Av kapasitetshensyn er det ikke anledning for andre til å delta på seminaret.

Programmet er under utarbeidelse og innspill til programmet kan sendes til Norsk Industri eller NFFA. 

Frist for påmelding er 20. april 2017.