Norsk Industri

Innhold

Frokostmøte: Endringer i arbeidsmiljøloven (AML)

  • 27. nov 2018Kl. 09:00–11:00
  • Bergen Thon Hotel Rosenkrantz
  • Gratis

Stortinget vedtok 22. juni 2018 endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast ansettelse og adgangen til innleie fra bemanningsforetak. Endringene trer i hovedsak i kraft fra 1. januar 2019.

 I tillegg til kaffe og noe å bite i får du en gjennomgang av endringene i AML, og vi ser på følgende tema:

  • presisering av hva som er fast ansettelse
  • regulering av arbeidstid – krav til innhold i den skriftlige arbeidsavtalen
  • heving av tariffavtalenivå – krav om at kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale kan inngå avtale om innleie.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!