Norsk Industri

Innhold

Automatisering i havbruksnæringen

Ifea inviterer alle som er involvert i næringskjeden for havbruk, forskerne og lokale politikere til konferanse.

Havbruksindustien i Norge har utviklet seg til å bli en av landets viktigste. Denne næringen skaper verdier med naturgrunnlag fra havet, etablerer arbeidsplasser i distriktene i Norge og sørger for store eksportinntekter til landet. I denne næringen finner vi industriarbeidsplasser innenfor fôrproduksjon, smolt- og settefiskprodusenter, drift av merder samt slakterier og foredlingsprosesser. Verdikjeden støttes også av fagmiljøer fra en lang rekke servicebedrifter som bistår i prosjekter og i drift og vedlikehold.

Du møter blant andre:

  • Statssekretær Roy Angelvik, Nærings- og fiskeridepartementet
  • Konsernsjef Anne Marit Panengstuen, Siemens
  • Adm. dir. Sverre Narvesen, NCE Raufoss
> Les mer og meld deg på