Norsk Industri

Innhold

Velkommen til årsmøte og seminar for Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene!

Norge er verdens fremste havnasjon med kompetanse og næringer i verdensklasse. Sjømatnæringen, skipsfart, og offshore olje- og gassvirksomhet, med tilhørende landanlegg og leverandørindustri, bidrar til høy verdiskaping gjennom teknologiutvikling og samarbeid i havrommet.

I år inviterer Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene til årsmøte og felles seminar om autonomi innen havoperasjoner, veier mot en utslippsfri transport, støtteordninger til å redusere klimagassutslipp og en rykende fersk ringvirkningsanalyse om teknologi- og servicebedriftene i havbruksnæringen. Meld deg på og bli oppdatert!

Årsmøtene er kun for medlemmer, mens seminaret er åpent for alle interesserte.

Hotell

Rom bestilles og betales av hver enkelt deltaker. Oppgi kode BIND190417 ved bestilling. Ring 73568001 eller send mail til nidelven@scandichotels.com.

Program

10.00: Årsmøte Maritim Bransjeforening (kun for medlemmer)
10.00: Årsmøte Havbruksleverandørene (kun for medlemmer)
--------------------------------------------------------
11.30: Lunsj

12.00: Velkommen til seminar i Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene v/ Odd Tore Finnøy og Bente Lund Jacobsen

12.15: Regjeringens politikk for havnæringene v/ statssekretær Roy Angelvik, Nærings- og fiskeridepartmentet

12.30: Autonomi innen maritime operasjoner v/ Ørnulf Rødseth, leder, NFAS Sintef Ocean

12.45: Utvikling av autonome havbruksløsninger v/ prosjektleder Eirik Evjen Hovstein, Maritime Robotics

13.00: 9 veier mot en utslippsfri maritim transport v/ Svein Peder Berge & Per Magne Einang SFI Smart Maritime

13.30: Kaffepause

14.00: Muligheter for å redusere klimautslipp fra maritimt & havbruk v/ markedssjef transport Petter Hersleth, ENOVA

14.20: Forskning i havrommet – noen muligheter for Demo programmer for havbruket og den maritime bransje? v/ Kjell Røang & Sigurd Falch, Forskningsrådet

14.40: Kaffepause

15.10: Presentasjon av resultatene fra den ferdigstilte "Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen". v/ Ulf Winther, SINTEF Ocean

15.30: Nye SINTEF Ocean v/ adm. dir. Vegar Johansen

15.50: Oppsummering og avslutning v/ Lars Gørvell-Dahll og Stål Heggelund, Norsk Industri

19.00: Aperitiff og middag på hotellet