Medlemsmøte: Gjennomgang av årets tariffoppgjør

8. apr 2024, kl. 10.00–11.00
Digitalt på Teams

Når årets lønnsoppgjør forhåpentligvis er i boks vil vi ta en gjennomgang av resultatet.

Møtet er kun for medlemmer. Dersom du ønsker å delta, men ikke har mottatt invitasjon, ta kontakt på info@norskindustri.no.