Kjemikaliedagene 2024

16. apr 2024 til 17. apr 2024
Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3, Oslo

Programkomiteen har startet det viktige arbeidet for årets Kjemikaliedager!

Vi kan allerede nå røpe noen av temaene:

  • Den nye klima- og miljøministeren er invitert 
  • Oversikt over hva som skjer i EU i 2024 ved Norsk Industri
  • Innlegg fra Miljødirektoratet om hovedprioriteringer på kjemikalieområdet.
  • Paneldebatt rundt administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren
  • Hvordan kan industri og myndigheter som jobber med håndtering av kjemikalier i samfunnet bidra til robusthet og bærekraft i en ny og utfordrende verdenssituasjon, ved DBS
  • Siste nytt fra tilsyn og Produktregisteret
  • Mulige helsefarer av mikro- og nanoplast og kjemikalier i plast og trygge kjemikalier uten bruk av forsøksdyr – er det mulig?
  • Bruk av "New Approach Methodologies" og kunstig intelligens i fare vurderinger av kjemikalier, ved Folkehelseinstituttet
  • Mikro- og nanoplastpartikler - eksponering i arbeidsmiljø: hva vet vi? Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Endringer i faraklasser i CLP på blant annet hormonforstyrrende stoffer – hvordan jobber NIVA