Kan olje- og gassnæringen nå klimamålene for 2030 og 2050?

20. jun 2024, kl. 11.00–12.00
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Hvordan skal målene nås, hvor mye kraft trenger næringen, og er politikerne villig til å bruke de virkemidlene som trengs? Det og mer skal vi forsøke å besvare når Konkraft legger fram sin statusrapport for 2024.

Det serveres enkel lunsj og kaffe fra kl. 10.30. Arrangementet starter kl. 11.00, og blir streamet. Du trenger kun å melde deg på dersom du ønsker å delta fysisk.

Olje- og gassindustrien i Norge lanserte i januar 2020 ambisiøse klimamål om å redusere utslippene til nær null i 2050 sammen med KonKraft-partnerne. I 2030 skal klimagassutslippene være halvert.

Hvert år rapporterer KonKraft på status knyttet til måloppnåelse både når det gjelder utslippsreduserende tiltak og status for utviklingen av lav- og nullutslippsløsninger, og nye verdikjeder som hydrogen, CO2 -fangst og –lagring og havvind. Statusrapporten som legges fram nå er den fjerde i rekken.

Agenda:

Energiminister Terje Aasland kommer for å motta rapporten.

Panelsamtale:

  • Frode Alfheim, IE&FLT
  • Hildegunn T. Blindheim, Offshore Norge
  • Anniken Hauglie, NHO
  • Rederiforbundet

Rapporten blir lagt frem av Benedicte Solaas, direktør for klima og miljø, Offshore Norge.

Om Konkraft

KonKraft er en samarbeidsarena for Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon(NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi. Les mer