Årsmøte i Designindustrien

26. apr 2024, kl. 09.00–13.00
Styret i Designindustrien

Styret i Designindustrien pr desember 2023. Foto: Norsk Industri

Bli med å få førstehånds kjennskap til hva som skjer i årets lønnsoppgjør, eksportsatsingen for vår bransje og EUs Green Deal, samt den nye Made in Norway ordningen. Du møter de beste folka som arbeider med dette i Norge.

På årsmøtet velges styret i bransjeforeningen i tillegg til gjennomgang av sakene: lønnsoppgjør, bærekraft, eksport og Made in Norway

Made in Norway merkingen presenteres også på Designindustrikonferansen 25. april, mens vi på årsmøtet den 26. tar et steg videre med hvordan vi kan bruke dette til økt salg i Norge. Dette fra kl 10.30 til ca 13.00.

Det er god påmelding til Designindustrikonferansen, men vi har plass til fler.
Se program Designindustrikonferasnen 25. april her og meld deg på


Årsmøte – program

09.00  Årsmøte

  • De formelle årsmøtesakene, regnskap, valg og evt innkomne saker
  • Gjennomgang av aktiviteter og planer v/ bransjesjef Egil Sundet
  • Orientering om årets tariffoppgjør v/ kst. adm dir Knut E. Sunde, Norsk Industri
  • EUs Green Deal og tekstilstrategi v/ fagsjef Ida Oppen
  • Eksportsatsingen v/ markedssjef Ragnhild Grytten og prosjektleder Annette Hoff

10.30  Norsk kampanje og Made in Norway

En arbeidsgruppe fra Brunstad, Ekornes, Norsk Dun, Wonderland og bransjeforeningen har jobbet med rapporten vi bestilte fra Prognosesenteret, som ble lagt frem i fjor. Ut fra funnene fant arbeidsgruppen grunnlag for en "kampanje" i Norge overfor norske forbrukere og profesjonelle kunder og Made in Norway opphavsmerket kan være en plattform.

Et par av bedriftene er nå piloter i Innovasjon Norge/regjeringens satsning Made in Norway. På møtet er dette agendaen:

  • Nærmere om Made in Norway-opphavsmerke
  • En løs skisse til en norsk "kampanje"
  • Diskusjon
Profil bilde