Bærekraftsmøte Designindustrien & Teko bransjeforeninger

5. mar 2024, kl. 09.00–12.00
Digitalt møte via Teams Gratis Påmeldingsfrist 4. mars
Folk rundt et bord diskuterer sirkulær økonomi

Foto: AdobeStock/Norsk Industri

Velkommen til Bærekraftsmøte for medlemmer av Designindustrien og Teko bransjeforeninger.

Hva er bærekraftsutvalget?

Bærekraftsutvalget er bransjens øverste forum for bærekraft, miljø- og kvalitetsrelaterte saker.

Gjennom Bærekraftsutvalget jobber Designindustrien for å skape møteplasser og gi et faglig tilbud til våre medlemmer som engasjerer seg i bærekraft, miljø og kvalitet. Vi arrangerer gratis medlemsmøter, og legger til rette for erfaringsutveksling.

Dermed får medlemmene oppdatert informasjon om grønn politikkutforming og rammevilkår i Norge og EU, og vi tar med oss innspill fra dialogen med medlemmene for å kunne påvirke norske myndigheter. Fagområdet blir stadig viktigere for norske bedrifter. Kravene øker, og våre medlemmer representerer en viktig drivkraft i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn.

Les mer om Bærekraftsutvalget her

Her får du oppdatert informasjon om grønn politikkutforming og rammevilkår i Norge og EU, medlemspresentasjoner, "best practice"-eksempler og dagsaktuelle presentasjoner innenfor bærekrafttemaer for våre bransjer.

Møtene er som oftest tredelt etter tema, og du kan delta på ett eller flere temaer. 

TENTATIV AGENDA

Mer informasjon kommer

09.00-09.45 - Del 1: Regelverksendringer i Europa og Norge: hva er nytt, og hva kommer?

Oppdatering fra EU og Norge av Ida Oppen, fagsjef Bærekraft og kvalitet for Designindustrien og Teko

10.00-11.00 - Del 2: Bærekraftsutveksling

To medlemsbedrifter presenterer sitt bærekraftsarbeid (tba)

11.15-12.00 - Del 3: Dypdykk i EU Deforestation Regulation (EUDR) - krav til sporing av trevirke i møbler

Bedrifter som selger møbler med trevirke i til EU må fylle ut en aktsomhetserklæring og påse at trevirket kan spores tilbake til avskogingsfrie områder.

Store selskaper må rapportere fra desember 2024. Vi dykker ned i temaet og får presentasjoner av PECF og FSC de to sertifiseringsordningene for trevirke.

 

Har du spørsmål, innspill, eller ønsker å bli et aktivt medlem av Bærekraftsutvalget? Ikke nøl med å ta kontakt!

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien