Verftskonferansen 2023

7. nov 2023 til 8. nov 2023
Scandic Parken Hotell, Ålesund
Verftskonferansen 2023

Verftskonferansen er maritim nærings viktigste møte- og mingleplass med over 400 næringsaktører i salen. Vi fortsetter med Ålesund som arena og ser fram til å presentere et meget aktuelt program.

Se bilder fra fjorårets konferanse her (Flickr.com)

Overnatting

Husk at hotellene i Ålesund raskt fylles opp, det er en god ide å være tidlig ute!

Rombestilling til Verftskonferansen gjøres her (scandichotels.no)
Husk å velg riktig hotell og dato.

Bookingkode: BVER051123

Bestillingsfrist: 06.10.23

Telefon: 70 13 23 00

Program for Verftskonferansen 2023

Dag 1
09.00 Registrering
10.00 Åpning av konferansen
10.05 Geir Bjørkeli, Styreleder Maritim Bransjeforening, Norsk Industri
Maritim industri – en strategisk infrastruktur
10:25 De store linjene v/ Erik Tønne, Analysesjef Clarksons Platou
10:45     Every ship a warship v/Johnathan Holslag, Professor of International Politics, Vrije Universiteit Brussel
11:05     Norsk flåteplan som bidrag til maritim sikkerhet og ivaretakelse av kompetanse v/ Sjef, Sjøforsvaret
11:30   Pause & besøk til utstillerne  

12:00  

Norges mål for maritim sivilt beredskap og oppbygging   v/ Ine Eriksen Søreide, Leder av utenriks- og forsvarskomiteen
12:25      

Yards - the core elements in a strategic maritime infrastructure

v/ Alberto Maestrini, Chief Executive Officer, VARD 

12:45 Studioverft: Norges mål for maritim sivilt beredskap og oppbygging

Samtale med næringsledere og fagmilitære

13:15     Lunsj

 

Norsk Maritim Industri – hvilken vekst og muligheter ligger horisonten?
14:00 Tall og fakta for den norske Maritime Industri

v/ Erik Jacobsen, Partner MENON

14:20    Derfor bygges det igjen båter i Norge - reder v/ TBA
14:40   Derfor bygges det igjen båter i Norge – verft v/ Cathrine Kristiseter Marti, Ulstein Group
15:00   Derfor bygges det igjen båter i Norge – teknologi  v/ TBA

15:30

StudioVerft: Nybygg i Norge – ett blaff eller en ny æra?                                                             

Samtale med politikere og næringsledere

16:45 "Kåsseri"            

v/ TBA


DAG 2

07:30 Flaggfrokost (Egen påmelding) Den foretrukne maritime administrasjonen - Sjøfartsdirektoratet
Maritimt klimapartnerskap
09:00 Åpning Dag 2  
09:10 Maritimt Forum – Én miljø partner for den norske maritime næring     v/ Ivar Engan, Daglig leder Maritim Forum
09:32 Utfordringer og løsninger for å hente ut miljøgevinster fra fartøy i den havgående fiskeflåte v/ Audun Maråk, Administrerende Direktør, Fiskebåt
09:47 Utfordringer og løsninger for å hente ut miljøgevinster fra fartøy i havbruksnæringen                                                                 v/ Geir Ove Ystmark, adm.dir Sjømat Norge
10:02 Anløp år 2030: Har me teknologiane som trengs for å nå utslippsmåla? v/ Øystein Huglen, Head of Innovation and Project Development Maritime CleanTech
10:25 Maritimt klimapartnerskap og grønne muligheter for norsk maritim industri v/ Ragnhild Sjoner Syrstad, Statssekretær Klima og Miljødepartementet
10:50 StudioVerft: Hvordan utnytter vi en klimapartnerskapsavtale til norsk teknologiutvikling og verdiskapning     v/ Samtale med næringsledere. Panelleder: Irene Øvstebø Tvedten, senior adviser maritime
11:25 Pause & besøk til utstillerne  
Mer og Grønnere Maritim Eksport – nå er salget igang!
11:55 Mer og grønnere maritim eksport strategi – Land, fokus og prioriteringer v/ Anne Britt Høydal Head of Maritime, Innovasjon Norge
12:12 Den norske maritim eksport - produkter og markeder v/ Erik Jacobsen, Partner Menon
12:30 Norsk teknologi og design vinner OL i Paris 2024 v/ Bjørn Utgård CEO, Hyke
12:47 StudioVerft       Den nasjonale maritime eksport strategi er på plass, men er det verdt å engasjere seg? Samtale med næringsledere.
13:15 Lunsj  
14:00 Etterarrangement (Egen påmelding) Maritim Eksport lansering, Innovasjon Norge

 

Kristoffer Alexander Rolland