Miljøforum 2023

24. okt 2023 til 25. okt 2023
Næringslivets Hus, Middeltuns gate 27, Oslo Påmeldingsfrist 16. oktober

Miljøforum er en ypperlig arena for å få en oversikt over miljøregelverk i endring, vi har også satt kunstig intelligens på dagsorden for å se eksempler på hvordan KI kan hjelpe oss å effektivisere hverdagen. Miljøforum er en viktig arena der du møter saksbehandlere og kollegaer i andre bedrifter!

Miljøforum er  innrettet til de bedrifter som har sin tillatelse fra Miljødirektoratet, og saksbehandlerne fra direktoratet.

Program DAG 1, 24 oktober 2023

Ordstyrer fra Norsk Industri

1000 Registrering

1030 Velkommen

1040 Nytt fra Miljødirektoratet
v/ Ragnhild Orvik, Harald Sørby og Signe Nåmdal, alle Miljødirektoratet

1055 Nytt fra Norsk Industri (med status energisituasjon)
v/ Ole Børge Yttredal, Norsk Industri

1110 Pause

1130 Aktuelle endringer i sentrale direktiver presentert av Miljødirektoratet

- IED og Kritiske råvarer: Marit Jerpseth og Harald Sørby
- CLP/REACH: Ingunn Corell Myhre
- WFD og EQS: Rune Pettersen
- Avløpsdirektivet: Rita Vigdis Hansen og Cecilie Kristiansen

Spørsmål fra salen

1230 Lunsj

1330 Aktuelle endringer i sentrale direktiver (fortsetter)

Status: Hvordan påvirker vi utviklingen, hvordan sikrer vi våre særtrekk?
v/ Hege Rooth Olbergsveen, Miljødirektoratet

1400 Hva betyr dette for industrien? Kanaler for påvirkning for Norsk Industri
v/ Gunnar Grini, Norsk Industri

1420 Når Energioptimalisering blir utfordrende pga strenge miljøkrav - Energiregnskap
v/ Geir Henriksen, Eramet

1440 Hvordan jobber vi med energi?
Erfaringer og eksempler fra industrien. Hvordan kan Enova og virkemiddelapparatet bli enda bedre?
v/ energisjef Kai Johansen, Glencore

1500 Pause

1530 Fra FoU-programmer støvmåling og måling av PAH (PAHssion)
v/ Ragnhild Jensen, Elkem

1550 Diffuse utslipp - utvikling (siden sist?)
v/ Miljødirektoratet

1615 Eksempler på bruk av KI innenfor miljø og energi i Borregaard
v/ Martin Forsberg Lie, Borregaard

1630 Fra kaos til kontroll med kunstig intelligens
v/ Jørgen Kadal, Complai og Even Nybakk, Hydro

1700 Avslutt

1715 Apiritif og middag i Næringslivets Hus


Program DAG 2, Miljødirektoratet er møteleder

0900 Støy og ny målemetode
v/ Merete Gynnhild, Miljødirektoratet

0930 Natur og biodiviersitet
Naturavtalen fra Montreal
v/ Miljødirektoratet

1000 Naturregnskap – status
v/ Miljødirektoratet

1030 Pause

1045 NordicMining; om deres arbeid med naturregnskap – både land og sjø

1115 Lunsj

1210 Bærekraft
Corporate sustainability reporting - status og beskrivelse
Hvem blir berørt av dette?
De som blir rapporteringspliktige må følge opp sine underleverandører
v/ Lise Børresen, leder for Ansvarlige Investeringer i DNB Asset Management

1250 Erfaring med rapportering iht Taxonomy
Erfaringer fra Hydro
v/ Magnus Young, Head of ESG Reporting i Hydro

1310 Pause

1325 Tilgang til kritiske råvarer – ressurser for det grønne skiftet
Presentasjon fra NFD

Kriterier og tidsplan fra EU for CRM og NRZ
Ny mineralstrategi i Norge

Norsk Industri kommentar
v/ Gunnar Grini, Norsk Industri

Klimapartnerskap i prosessindustrien
v/ Marit Holtermann Foss, Norsk Industri

 

Programkomiteen som er sammensatt fra Miljødirektoratet og medlemsbedrifter i Norsk Industri.