Kurs i EPD - miljødeklarasjoner

14. nov 2023, kl. 09.00–11.30
Digitalt, via Teams Medlem: 4000,- (per person)

Foto: Canva.

Kurset i EPD – miljødeklarasjoner, innebærer både teori og praktisk arbeid med å utarbeide en EPD i Designindustriens EPD-generator. Siste del av kurset består av bedriftsspesifikk rådgivning fra LCA.no. Tidspunkt for siste del avtales separat for hver bedrift.

Dette kurset holdes på norsk

- Interessen for transparent miljøinformasjon er sterkt økende. Tredjepartssertifiserte og tallfestede miljøpåvirkninger blir stadig viktigere. For å nå målene vi har satt i Parisavtalen, trenger vi tall for å måle status for miljøpåvirkning. Vår EPD-generator gjør akkurat dette, sier Designindustriens fagsjef Ida Oppen.

EPD (Environmental Product Declaration) er en metode som brukes for å systematisere forståelsen av hvilken miljøbelastning et produkt, en komponent eller en tjeneste gir på en objektiv måte. EPD blir i dag mye brukt i møbelbransjen. Dette er et kurs Designindustrien - Norsk Industri har utviklet i tett samarbeid med dyktige fageksperter i LCA.no og EPD Norge.

Målgruppe: Medlemsbedrifter som ønsker å utvikle EPDer for møbler. Kurset passer for deg som kjenner litt til EPD og LCA fra før, men som trenger mer forståelse av hva som ligger bak og hvordan det kan brukes i praksis. Deltakerne får et kursbevis som minst to personer i bedriften må ha for å være kvalifisert til å lage EPDer for sine produkter.

Hvorfor bruke EPD? Det er et viktig redskap ved produktutvikling og forbedringer i hele verdikjeden, og gir nødvendig miljødokumentasjon i henhold til kundens krav. Det gir tall på klimafotavtrykk, energiforbruk og resirkulert innhold. EPD er et miljømerke type III og basert på ISO-standard 14025.
Les mer om miljømerker i offentlige anskaffelser her.

Slik brukes EPD-generatoren i produktutvikling 

Faksimile

Eksempler på bedrifter som bruker EPDer.


Kurset er en medlemsfordel for Designindustrien-, TMF- og TMI-medlemmer

Det er ressurskrevende, både økonomisk og tidsmessig å utvikle en EPD. Designindustrien tilbyr derfor medlemmene tilgang til EPD-generatoren. Det forenkler arbeidet og gjør det rimeligere enn å utvikle EPDer på egenhånd.

For å bruke generator-verktøyet og lage en EPD er det pålagt å gjennomføre kurs. Hver bedrift må sende minst to personer på kurs. Medlemmer som tilslutter seg Designindustrien (Norge), TMI (Danmark) eller TMF (Sverige) kan delta på EPD- kurset. Ikke medlem? Sjekk ut medlemskap i Designindustrien her.

Avbestillingsregler: Inntil 2 uker før kursdatoen: Gratis avbestilling, Etter 2 uker før kursdato: 50 % av kursbeløpet faktureres, Etter 1 uke før kursdato: 100 % av kursbeløpet faktureres.

AGENDA

DEL 1.1  Intro

Velkommen v/ Ida Oppen, Designindustrien Norsk Industri og Sandra Furtenbach, TMF

  • Bærekraft og EPDer, Ida Oppen, Designindustrien Norsk Industri
  • Krav og prosedyrer, Børge Heggen Johansen, EPD-Norge
  • Hva er LCA og EPD?, Caecilia Wernersen, LCA.no

Pause

DEL 1.2  EPD-kalkulatoren

  • Presentasjon av EPD-generatoren, Hvordan lage EPD, Caecilia Wernersen, LCA.no

DEL 1.3  Oppsummering

  • Informasjon om videre prosess og FAQ

DEL 2, ca 2 uker etter kurset

Inntil 3 timer bedriftsspesifikk gjennomgang. Tidspunkt avtales separat mellom hver bedrift og LCA.no. Før DEL 2 jobber kursdeltakerne med verktøyet. Gjennomgangen gir svar på spørsmål som dukker opp underveis.

Kurset kvalifiserer deltagerne til å legge inn opplysninger (material-, prosess-, transport- og energi) i EPD-kalkulatoren, og kontrollere EPD-en som lages. Deretter er det EPD Norge som godkjenner opplysningene. Utstedelse av kursbevis forutsetter at hver deltakendebedrift lager en ferdig EPD som godkjennes av LCA.no.  

Vil du vite mer om EPD og bærekraft? Ta kontakt med meg!

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien