HMS-seminar for gjenvinningsbransjen

29. nov 2023, kl. 09.30–14.30
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo Påmeldingsfrist 20. november

Norsk Industri og Norsk Returmetallforeningen arrangerer det årlige HMS-seminaret for medlemsbedriftene i gjenvinningsbransjen 29. november i Næringslivets Hus. Seminaret er gratis.

Program


09.30   Registrering og kaffe

10:00   Velkommen v/ Gunnar Grini, Norsk Industri

 • Nytt fra Norsk Industris HMS-utvalg v/ Pernille Vogt, Norsk Industri
 • Ny HMS-veileder om HOP (Human and Organisational Performance)[1] v/ Kristian Gould, Equinor
 • Spørsmål og diskusjon

11.00   Sikkerhet og partssamarbeid

 • Erfaringsoverføring fra ulykken hos Green Yard vinteren 2023 v/ Hans Jørgen Fedog, Green Yard
 • Drift uten personskader med fravær, vårt HMS-arbeid v/ Birte Hartvedt, Renor
 • Dysleksivennlig arbeidsliv v/ Cay Nordhaug, Industri Energi
 • Spørsmål og diskusjon

12.15   Lunsj

12.50   Brannrisiko og batterier

 • Håndtering av brannrisiko i Norsk Gjenvinning v/ Morten Hovland Sande, Norsk Gjenvinning
 • Håndtering av brannrisiko i Metallco v/ Tom Gusdal, Metallco Oppland
 • Håndtering av brannrisiko i Stena v/ Ellen Bergland, Stena Recycling
 • Ny batteriforskrift og ny batteriforordning v/ Ole Thomas Thommesen, Miljødirektoratet
 • Spørsmål og diskusjon